Vanjskotrgovinska komora BIH: Novi ciklus specijalističke obuke

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u suradnji sa VCC fondacijom iz Poljske i firmom PlanB. d.o.o., organiziraće od 14. do 18. novembra i 28. novembra do 2. decembra novi ciklus specijalističke obuke o temi “EU Funds Specialist/Stručnjak za EU fondove“, saopštila je Komora.

Program obuke omogućava polaznicima sticanje neophodnih teoretskih i praktičnih znanja o EU programima u okviru kojih potencijalni aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu prijavljivati projektne prijedloge. U toku obuke polaznici će imati priliku da se upoznaju o svim otvorenim programima EU relevantnim za preduzeća i druge institucije u Bosni i Hercegovini, odnosno IPA II i HORIZON 2020, a, osim pored, biće prezentiran i COSME program koji je nedavno otvoren za Bosnu i Hercegovinu, a polaznici će najveći dio vremena raditi praktične vježbe na konkretnim projektnim prijedlozima od njihovog interesa uz podršku eksperta u oblasti pripreme i implementacije EU projekata.

Related posts