Uspješno prvo okupljanje najperspektivnijeg sektora – ICT-a u USK

U petak je, 17.02.2017. godine Razvojna agencija USK zajedno s Privrednom komorom USK organizirala prvi Okrugli stol pod nazivom „Podrška ICT sektoru u USK“ s glavnim motom Trebamo više ICT-a.

Cilj okruglog stola je bio upoznati firme i free-lancere iz oblasti ICT-a i kreativne industrije kako bi saznali čime ovaj sektor raspolaže i prije svega koje su najveće kočnice za njegov rast. Obzirom da je ovo jedan od najbrže rastućih sektora u cijelom svijetu, smatramo da trebamo mnogo više pažnje posvetiti tom sektoru u našem Kantonu i zajedno stvarati uslove za njegov rast čime možemo dovesti do većeg zaposlenja mladih ljudi u toj oblasti, otvaranju više firmi i više investicija.

Pored ovog, okupili smo ljude i organizacije koji pišu projekata s ciljem da se zajednički počnemo pripremamti za projekte i fondove koji su već sad BiH dostupni, a posebno za one programe koji će nam se otvoriti kada BiH dobije kandidatski status u procesu pristupanja EU.

Kako je ICT sektor bio glavna tema, budući projekti treba za prioritet da imaju upravo taj segment i to stvaranje infrastrukture koja doprinosi velikim dijelom rastu ovog sektora poput inkubatora, hubova i co-working prostora.

Jedan od zaključaka ovog Okruglog stola je da ćemo započeti pripremu oko otvaranja prvog co-working prostora u sklopu kojeg će jedna od prvihi trenutno najvažnijih aktivnosti biti održavanje edukacija iz oblasti tehnologija koje su trenutno deficitarne našim firmama i omogućilo bi momentalno zaposlenje svih uspješnih polaznika edukacije.

Related posts