USK: Više od 50 posto prodavača registriralo djelatnost

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove USK održala je danas sastanak sa vlasnicima pijaca na području USK-a.Namjera je bila sagladeti efekte inspekcijskog nadzora koji se u proteklih nekoliko mjeseci provodio na tržnicama. Zaključeno je da pijace danas izgledaju dosta uređenije nego u početku, a što je najvažnije, više od 50% korisnika odnosno prodavača registrovalo je svoju djelatnost.

Tržnice u općinama USK i gradu Bihaću danas izgledaju dosta bolje nego prije osam mjeseci, kada su otpočele aktivnosti na njihovom uređenju .Vlasnici pijaca imali su obavezu djelatnost trgovaca svesti u zakonske okvire, odvojiti zelenu tržnicu od one gdje se prodaje tekstil i druga roba te obezbijediti potrebnu infrastrukturu. Na samom početku bilo je veoma teško, jer je trebalo nakon 20 godina uvesti reda u ovu oblast. Od 480 pijačnih radnika, koji su nelegalno prodavali robu, danas ih je skoro polovina registrovala svoju djelatnost.

Neke od lokalnih zajednice bile su manje, a neke više uspješne u tom poslu. Među one sa boljim rezultatima ubraja se i Općina Sanski Most. Dozvolu za pijačni rad, odnosno prijavu za registraciju treba pribaviti još tek oko 15-ak prodavaca.

Puno problema nisu imali niti u Ključu.

Od 39 kontrolisanih korisnika, više od polovine se registrovalo, a dobar dio je u postupku. Ovdje ističu dobru saradnju sa inspekcijom kao i efikasnost općine u izdavanju dokumentacije.

Za jedan broj korisnika smetnju pri registraciji predstavlja potreban III stepen stručne spreme, međutim i to bi se trebalo uskoro riješiti. Drugim riječima, svima koji to žele biti će omogućeno da u skladu sa zakonom, rade i prodaju na pijaci. Ima međutim lica koja i dalje, unatoč upozorenjima, prodaju robu van pijačnog prostora.To ne šalje dobru poruku, posebno zbog ljudi koji su legalizovali rad.

S tim u vezi, nadzor nad pijačnim radom u narednom će periodu biti pojačan. Nelegalna prodaja neće biti tolerisana, a protiv nesavjesnih osoba biti će poduzete određene mjere. No, sankcionisanje nije bit ove priče, ističu u inspekciji. Namjera je dobiti uređene, praktične i pijace koje zadovoljavaju standarde svakog građanina i lokalne zajednice.

/rtvusk.ba

Related posts