Univerzitet u Sarajevu promovirao 54 doktora nauka: Imaju posebnu ulogu u procesu kreiranja budućnosti

Proglašeno je sedam kandidata na čast doktora tehničkih nauka, po pet kandidata na čast doktora ekonomskih i farmaceutskih nauka, četiri kandidata.

Promocija doktora nauka održala se danas u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Na promociji na čast doktora nauka Univerziteta u Sarajevu bili su Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta, a promovirana su 54 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka.

Promovirano je sedam kandidata na čast doktora tehničkih nauka, po pet kandidata na čast doktora ekonomskih i farmaceutskih nauka, četiri kandidata na čast doktora pravnih nauka, po tri kandidata na čast doktora političkih, sigurnosnih, historijskih, poljoprivrednih, hemijskih i bioloških nauka, po dva na čast doktora prehrambeno-tehnoloških, biotehničkih, veterinarskih i upravnih nauka te po jedan kandidata na čast doktora medicinskih, socioloških, komunikoloških, kriminoloških, zdravstvenih, lingvističkih i psiholoških nauka.

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, obratio se prisutnima te kazao da je u proteklih sedam decenija Univerzitet u Sarajevu promovirao više od 166.000 diplomanata, više od 18.000 magistranata te oko 3.500 doktora nauka i umjetnosti.

– Doktori nauka kao intelektualna elita imaju posebnu ulogu u procesu kreiranja budućnosti, jer predstavljaju istinsku stvarnost i potrebu 21. stoljeća – kazao je Šrijelj.

U doktore nauka danas su promovirani: Ismet Krzović , Amra Kraljić, Emir Ganić, Alisa Mujkić, Goran Pejaković, Benina Veledar, Nervin Goran, Bakir Karahodža, Adis Arapović, Emir Vajzović, Bojan Ćorluka, Dražan Erkić, Amila Smajović, Omer Gabela, Edita Hasković, Ahmet Maloku, Almir Pustahija, Ademir Spahić, Elma Omeragić, Una Glamočlija, Mirza Dedić, Nermina Žiga, Una Suljić, Melisa Bureković, Dženan Dautović, Mirna Marković, Nedim Rabić, Sabina Veladžić, Senad Medić, Anis Balić, Zlata Jelačić, Zedina Lavić, Amela Dervišević, Mersiha Alkić-Subašić, Mirza Tvica, Dinko Bećirspahić, Almir Toroman, Mirza Uzunović, Danica Šain, Damir Banović, Mehmed Bečić, Dejan Davidović, Alisa Selović, Jasmina Sulejmanović, Ermin Mašić, Muhamed Fočak, Selma Nurković, Anela Topčagić, Dženan Bećirović, Dino Hadžidervišagić, Džemil Hajrić, Enida Članjak-Kudra, Mirza Čelik, Emir Tahirović.

Related posts