Udruženje Žene sa Une obilježava 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama

Udruženje Žene sa Une obilježava 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama . Od 25.novembra pa do 10.decembra 2016.godine ovo udruženje provesti će niz aktivnosti s ciljem podizanja svijesti muškaraca o rodno zasnovanom nasilju.

Tim povodom realizira se i kampanja “Bijela vrpca” koja je nemijenjena isključivo muškarcima i predstavlja najveći javni pokazatelj da su muškarci spremni da okončaju nasilje nad ženama.

U sklopu kampanje članice Udruženja Žene sa Une danas su gradskim vijećnicima podijelili bijelu vrpcu , a Aida Behrem,predsjednica Udruženja Žene sa Une bijelu vrpcu dodijelila je Šuhretu Fazliću,gradonačelniku Bihaća.

“Nošenje bijele vrpce poruka je da i muškarci žele da žive u budućnosti koja neće pokazati nasilje nad ženama”-dodao je gradonačelnik Fazlić.

Related posts