U Sefićima kod Velike Kladuše bolje svijetli lojna svijeća nego struja

Prvi ovogodišnji snijeg donio je sobom velike probleme u napajanju električnom energijom žiteljima gotovo svih velikokladuških naselja. Ipak, u najvećim problemima su mještani koje problemi sa napajanjem električnom energijom godinama muče i izluđuju, a jedno od takvih je zaseok Sefići, u Vrnogračkoj Slapnici – Mjesna zajedinica Vrnograč.

U Sefićima Mustafa Mućo Sefić od 2011. godine intenzivno radi na pokušajima da riješi ovaj problema za svoj zaseok ali za sada bez uspjeha, bolje reći bez ikakvog napretka i pored peticije građana. I pored činjenice da su bandere dotrajale i nakrivljene, da žice prolaze kroz granje drveća i voćki, da su žice na pojedinim mjestima spuštene ispod dva metra iznad zemlje, te da mještani sami „rješavaju“ probleme kada puše vjetar ili pada kiša, pored riješenih imovinsko-pravnih odnosa i rješenja koje datira iz 2013. godine, nadležni ništa ne čine, osim što se ljute kada ih mještani pozovu da otklanjaju kvarove. U očaju, Mućo je pokušao posredstvom novinara ukazati na ovaj problem uz razmišljanje da pojedinačno svi mještani podnesu tužbe, a za koju razloga imaju na pretek. Jedan od mještana razmišlja o upotrebi motorke da bi riješio problem napajanja sa kvalitetnom električnom energijom.

Poput mještana Šabića, i ovdje u Sefićima, bandere podbačaju brkljama a obraćanje Elektrodistribuciji smatraju gubljenjem vremena jer ih često neće niti da saslušaju a kamo li razumiju.Predsjednik Mjesne zajednice Vrnograč Abdulah Mehurović, najavljen je od strane Sefića na terenu prilikom našeg dolaska, međutim, nije ga bilo, a naknadno je kazao kako ne može ništa kazati o ovom problemu bez stava Savjeta Mjesne zajednice. Iz Elektroprivrede BiH kažu da za područje Velike Kladuše imaju čak 94 projekta za čiju realizaciju je na raspolaganju 4,7 miliona KM a radi se o izgradnji novih trafostanica i niskonaponske mreže te rekonstrukciju postojećih čime će biti obezbjeđeni uslovi za priključenje novih potrošača i poboljšanje kvalitete isporuke električne energije. Međutim, problem u ovoj priči je izostanak saradnje nadležnih za rješavanje problema građana. Bilo kako bilo, računi redovno dolaze i moraju se plaćati.

U Elektroprivredi kažu da su voljni otkloniti probleme ali prvo se u sve aktivno mora uključiti Općina Velika Kladuša, i naravno, ponajprije Mjesna zajednica. Mještani Sefića nisu ravnopravni sa ostalim građanima Velike Kladuše, pa ni svoje Mjesne zajednice, a najmanje su to kao potrošači.

/reprezent.ba

Related posts