U institucijama BiH u protekla tri mjeseca zaposlena braća, supruge i nove savjetnice

Centar za povezivanje sa Evropskom unijom – EU Connect informiše javnost o osobama zaposlenim u institucijama BiH u protekla tri mjeseca, a koje su u direktnoj vezi sa državnim funkcionerima.

Prema Pregledu postavljenih državnih službenika u institucijama BiH od oktobra 2017. godine do februara 2018. godine u državnim institucijama zaposlene su 43 nove osobe.

Na mjesto stručnog savjetnika za izradu zapisnika i zaključaka Vijeća ministara BiH u Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH zaposlen je Ivica Grubeša, brat ministra pravde BiH Josipa Grubeše, počev od 10. oktobra 2017. godine.

Nekadašnja savjetnica direktora Agencije za državnu službu BiH Jadranka Mandarić zaposlena je u statusa državnog službenika na radno mjesto stručnog saradnika za centraliziranu obuku u Odsjeku za obuku Sektora za obuku i informacione tehnologije Agencije za državnu službu BiH, počev od 1. novembra 2017. godine.

U Ministarstvu civilnih poslova BiH, odnosno na mjestu stručne savjetnice za međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja u Odsjeku za rad i zapošljavanje Sektora za rad, zapošljavanje, socijalnu zaštitu i penzije, počev od 1. decembra 2017. godine, zaposlena je Enida Vehabović, supruga sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH Kenana Vehabovića.

Posao državnog službenika dobila je i Milica Lopatić, sekretarica ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka. Lopatić je zaposlena na radno mjesto III sekretar u Odsjeku za ekonomsku diplomatiju Sektora za bilateralne odnose – Ministarstvo vanjskih poslova BiH, počev od 15. decembra 2017. godine.

U Ministarstvu vanjskih poslova BiH na radnom mjestu I sekretar u Odsjeku za ceremonijal Odjela za diplomatski protokol zaposlena je Biljana Jošić-Bajić, savjetnica ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnadka, počev od 15. decembra 2017. godine.

Centar za povezivanje sa Evropskom unijom smatra poraznom današnju izjavu ministra Igora Crnadka o tome kako je u njegovom mandatu zaposlen najveći broj Srba u Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Ističemo da smisao posla ministra vanjskih poslova BiH nije u „zapošljavanju rekordnog broja Srba“ u državnu instituciju. EU Connect poziva ministra vanjskih poslova da se bavi pitanjima poput zakona o vanjskim poslovima BiH, ekonomskom diplomatijom i funkcionisanjem diplomatsko-konzularne mreže.

Nadležne organe pozivamo da istraže regularnost zapošljavanja u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, odnosno da utvrde da li je ministar direktno utjecao da se u Ministarstvo vanjskih poslova BiH primaju osobe isključivo srpske etničke pripadnosti, bliske ministru ili političkoj stranci čiji je član.

Izražavamo posebnu zabrinutost zbog osnovanih sumnji da se sistem zapošljavanja putem javnih konkursa zloupotrebljava u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Od državnih institucija tražimo da javno građanima kažu da li su državni službenici u Ministarstvu vanjskih poslova BiH zapošljavani po principu:

Agencija za državnu službu BiH raspisuje konkurs. Po završetku konkursa na prvih peta mjesta nađu se imena i prezimena osoba srpske etničke pripadnosti, bliska ministru. Agencija za državnu službu BiH postavlja prvog sa liste uspješnih. Nakon zaposlenja u Ministarstvu vanjskih poslova BiH postavljeni državni službenik biva premješten na rad u ambasadu. Potom se na isto radno mjesto povlači drugorangirana osoba sa spiska, a koja nakon zaposlenja, kao i prvorangirana osoba, biva prebačena u neku od bh. ambasada. Nakon toga sa liste se povlači trećerangirana osoba koja također biva zaposlena u svojstvu državnog službenika.

Ministra vanjskih poslova BiH pozivamo da obavijesti nadležne pravosudne organe o nepotizmu u ministarstvu s obzirom na to da je javno kazao kako ima „prilično kvalitetan spisak“ koji se odnosi na nepotizam SNSD-a.

Kao što smo ranije i najavili, s obzirom na to da je 2018. godina izborna godina, EU Connect će svaki mjesec informisati javnost o imenima i prezimena osoba koje su zaposlene na javnim konkursima u državnim institucijama kao i njihovoj povezanosti sa političkim strankama u BiH.

fokus.ba

Related posts