U BiH u 2017. aktivno više od 1,3 miliona vozačkih dozvola, većina u FBiH

Najveći broj aktivnih vozačkih dozvola evidentiran je u Federaciji BiH i to 824.386 ili 61,68 posto od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području BiH, u Republici Srpskoj 478.694 ili 35,82 posto, dok je u Distriktu Brčko aktivno 33.384 vozačkih dozvola ili 2,50 posto.

Prema podacima koje je BiHAMK dobio od Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), u BiH je u 2017. godini bilo aktivno ukupno 886.631 vozačkih dozvola osoba/lica muškog spola, što procentualno iznosi 66,34 posto, dok je ukupan broj aktivnih vozačkih dozvola osoba/lica ženskog spola iznosio 449.833 ili 33,66 posto.

Podaci o broju aktivnih vozačkih dozvola po entitetima u BiH za 2017. godinu pokazuju da je u FBiH došlo do značajnog povećanja broja aktivnih vozačkih dozvola i to za 25.626 ili 3,2 posto, kao i u Distriktu Brčko za 880 ili 2,7 posto, dok je u RS-u primjetno nešto manje povećanje broja aktivnih vozačkih dozvola u odnosu na preostale entitete i iznosi 9.891 ili 2,1 posto u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu.

Najveći broj aktivnih vozačkih dozvola evidentiran je u Kantonu Sarajevo i to 175.632 ili procentualno 21,3 posto od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području FBiH u 2017. godini, na drugom mjestu nalazi se Tuzlanski kanton sa 175.278 aktivnih vozačkih dozvola ili 21,26 posto, dok se na trećem mjestu nalazi Zeničko-dobojski kanton sa brojem od 130.438 aktivnih vozačkih dozvola ili 15,82 posto.

U Kantonu Sarajevo broj aktivnih vozačih dozvola u odnosu na prethodnu godinu veći je za četiri posto, u Tuzlanskom kantonu za 3,38 posto, a u Zeničko-dobojskom kantonu za 3,23 posto.

Izvještaj ukazuje da je tokom 2017. godine došlo do porasta broja izdatih vozačkih dozvola u odnosu na 2016. godinu za 9.683 vozačke dozvole ili za 4,98 posto.

Ukupan broj izdatih vozačkih dozvola u 2017. godini za osobe/lica muškog spola iznosio je 130.820 ili 64,1 posto, dok je ukupan broj izdatih vozačkih dozvola za osobe/lica ženskog spola iznosio 73.344, odnosno 35,9 posto.

Related posts