U Bihaću zasjedala Komisija za obrazovanje USK

Komisija za obrazovanje USK danas je raspravljala o Prijedlogu zakona o obrazovanje odraslih. U suštini, ovaj zakon određuje različite kaznene odredbe i definirane su stavke koje su u prethodnom periodu bile konfuzne. Usklađeni su svi principi, pa tako, između ostalog, kvalifikacije više neće moći raditi privatne, već samo javne ustanove. Nakon jednoglasnog odobravanja Komisije, ovaj Zakon naći će se i pred skupštinskim zastupnicima u narednom periodu. Pored ovog, iskazana je i potreba za što bržim rješavanjem problema koje ima OŠ Cazin I. Naime, stara zgrada u kojoj se odvijala nastava,…

Read More