Svi na minimalac u 2018 godini?

Finansijska situacija u Unsko-sanskom kantonu i smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona za period 2018. – 2020., kao bazna osnova za projekciju prihoda i rashoda za pripremu Budžeta USK za 2018.godinu, bit će tema press konferencije koja će biti organizirana sutra, petak (16.juni) s početskom u 10:00 sati u zgradi Vlade USK. Na press konferenciji će se obratiti Husein Rošić, premijer USK i Zlatka Šepić, ministrica finansija.
Podsjećemo, premijer Rošić je od prošlog mjeseca kao praksu uveo redovne press konferencije koje će po potrebi se održavati i više puta mjesečno a u cilju da građani ne budu uskraćeni za ključne informacije.
A ključne informacije u ovom vremenu su te da kanton ima sve manje đaka u školama i stanovništva općenito, zbog toga od Federacije dobija umanjena sredstva od raspodjele Javnih prihoda što će biti 9 miliona maraka manje u ovoj godini. Jedna od mogućnosti da se kriza prevaziđe, a koju je premijer na prošloj press konferenciji predložio, jeste da svi budžetski korisnici u 2018 godini idu zajedno na minimalac!

Druga opcija je možda čak teža za realizovati (neuspješno pokušavano nebrojeno puta ranije)  a to je maksimalna štednja i uvođenje reda u svim ustanovama ovisnim od kantonalnog budžeta.

Related posts