Sudbina se poigrala: Dodik danas predaje odgovore na dodatna pitanja Evropske komisije

Tokom boravka u sjedištu EU Dodik će uručiti odgovore komesaru Johannesu Hahnu s kojim će imati i sastanak, a planirano je da razgovara i s potpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federico
m Mogherini.

Ipak, da teško šta u BiH može proći potpuno uredu, govori podatak da je u dodatnim pitanjima iz Upitnika EU iz tijela Mehanizma koordinacije BiH na 22 pitanja i jedno potpitanjeusaglašen odgovor koji glasi: “Nismo u mogućnosti u ovom trenutku dostaviti odgovor na ovo pitanje zbog nedostatka sveobuhvatnih informacija”.

No, vratimo se godinu unazad. Posljednjeg dana u februaru 2018. godine Dodik se pojavio u zgradi Predsjedništva BiH i prisustvovao ceremoniji kada je Johannes Hahn preuzeo dokument sa 3.242 odgovora na isto toliko pitanja koliko je stiglo iz administrativnog centra Evropske unije.

Ceremonija je ostala upamćena po osmijesima na licima domaćih političara te toplim zagrljajima sa zvaničnicima iz Brisela.

Predaja odgovora na Upitnik EK okarakterisana je kao historijski trenutak za BiH, a predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je u obraćanju domaćim liderima izrazio zadovoljstvo i čestitao na uspješno obavljenom poslu.

Četiri mjeseca kasnije, 20. juna prošle godine, u BiH je stiglo dodatnih 600 pitanja u svrhu pripreme mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u Evropskoj uniji.

Najviše dodatnih pitanja (106) odnosilo se na politički kriterij, dok je u ekonomskom kriteriju Evropska komisija postavila 33 dodatna pitanja. Slijedila su pitanja iz socijalne politike i zapošljavanja, transportne politike te obrazovanja i kulture.

Iako je Evropska komisija bh. liderima dala rok od tri mjeseca za finalizaciju dodatnih odgovora, to se, očekivano, nije dogodilo. U septembru je probijen rok, a u novembru je iz Vijeća ministara BiH rečeno da se odgovori privode kraju.

A od novembra je bilo potrebno još dva mjeseca da se odgovori usaglase pa je tako krajem januara 2019. godine objelodanjeno da su odgovori na dodatnih 655 pitanja iz Upitnika Evropske komisije utvrđeni i usaglašeni u tijelima Mehanizma koordinacije te da se u tom trenutku radilo na potvrdi posljednjih usaglašenih odgovora na svim nivoima vlasti. Nakon toga su odgovori krenuli na prevođenje i redakturu.

Direkcija za evropske integracije procijenila je da je riječ o blizu 2.600 stranica teksta odgovora i 1.450 stranica pratećeg materijala u vidu zakona, podzakonskih akata i ostalih dokumenata.

Devetnaestog februara ove godine Direkcija za evropske integracije (DEI) je saopćila da je priprema svih 655 odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika na jezicima u službenoj upotrebi u BiH finalizirana, tj. odgovori su usaglašeni u okviru tijela mehanizma koordinacije te nakon toga i potvrđeni na svim nivoima vlasti u BiH. Također, svi odgovori su prevedeni na engleski jezik te je završena i redaktura prijevoda.

Šest dana poslije Vijeće ministara BiH je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo odgovore na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu Mišljenja o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji i informaciju o tehničkoj finalizaciji odgovora.

Time je zvanično okončan proces davanja odgovora koji je započet 2016. godine na putu BiH ka članstvu u EU.

Nakon što Milorad Dodik danas u Briselu predao dodatne odgovore na potezu će biti institucije Evropske unije.

Nakon što finalizira Mišljenje, Evropska komisija će svoje mišljenje o zahtjevu BiH dostaviti Evropskom parlamentu i Vijeću Evropske unije koje će razmotriti Mišljenje i jednoglasno odlučujući donijeti odgovarajući zaključak koji na političkom nivou treba da potvrdi i Evropsko vijeće.

Bosna i Hercegovina, prema svemu sudeći, neće dobiti kandidatski status u ovoj godini, a zbog činjenice da će Evropska komisija, kako sada stvari stoje, svoje mišljenje dati tek u junu ili julu i to nakon obavljenih izbora u Evropskom parlamentu koji se održavaju krajem maja.

Kako je za Klix.ba izjavio dobro obaviješteni izvor iz Brisela, tek nakon izbora u Evropskom parlamentu aktuelni saziv Evropske komisije mogao bi donijeti mišljenje o kandidatskom statusu.

No i to je dovedeno pod znak pitanja budući da se nakon izbora u Evropskom parlamentu bira i novi predsjednik Evropske komisije, zatim Evropskog vijeća, kao i novi visoki predstavnik za vanjsku politiku i sigurnost EU. Dakle, potpuna promjena rukovodstva EU.

Izvor: klix.ba

Related posts