Stravičan slučaj kod Brčkog: Cijela porodica robovala Mustafi Husejnoviću, prosili za njega i zabavljali ga

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH dokazalo je optužbe protiv Mustafe Husejnovića (53) iz Prutača kod Brčkog optuženog da je u ovom mjestu zasnivanjem ropskog odnosa duže vrijeme izrabljivao sugrađanina A.T. i iskorištavao članove njegove porodice.

Nakon okončanja glavnog pretresa i žalbenog postupka pred sudovima Distrikta, gdje su mu u cijelosti dokazane optužbe za trgovinu ljudima, Husejnoviću je za ovo krivično djelo izrečena kazna zatvora u trajanju od jedne godine.

Husejnoviću se optužnicom stavilo na teret da je služeći se prevarama i prijetnjama da će upotrijebiti silu prema A.T. i članovima njegove porodice, oštećenog doveo u ropski odnos tako što ga je na prevaru uveo u dug kojeg je neprestano uvećavao. Tužilaštvo ga je optužilo da je u takvom odnosu oštećenog izrabljivao prisiljavajući ga da mu na ime duga za prodati automobil realne vrijednosti od oko sedam hiljada KM otplati tri puta veću cijenu. Nakon što je oštećeni otplatio 18 hiljada KM, te zbog optuženog ostao i bez redovnog posla, bio je prinuđen davati mu sve sporadične dnevne zarade, a kad uopće nije imao novca, obavljati mu kućne poslove bez naknade i zabavljati ga. Pored toga, optuženi je prijetnjama da će ih pobiti i silovati ženu i kćerku oštećenog sve članove ove porodice, među kojima i troje maloljetne djece, prisiljavao da za njega prose vrbujući ih i prevozeći u susjedna mjesta radi iskorištavanja u vidu prisilnog rada – navedeno je u optužnici Tužilaštva Distrikta po kojoj je provedeno suđenje.

Ocijenivši nakon glavnog pretresa navode optužbe u cijelosti dokazanim Osnovni sud Distrikta donio je presudu kojom je optuženog oglasio krivim za krivično djelo trgovine ljudima (iz člana 207a Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH), koje mu je optužnicom stavljeno na teret. Po odbijanju žalbi obje strane u postupku, od kojih se žalba Tužilaštva odnosila na neadekvatnu visinu kazne, Apelacioni sud Distrikta potvrdio je prvostepenu presudu u cijelosti, čime je osudom prvi put pravosnažno okončan jedan slučaj trgovine ljudima u distriktu Brčko.

Tužilaštvo Brčko distrikta BiH, u saradnji s Policijom Distrikta i drugim policijskim agencijama i državnim organima, nastavlja procesuirati ovakve slučajeve insistirajući na njihovom otkrivanju, dokazivanju i strožijem kažnjavanju počinilaca, te potpunoj zaštiti žrtava ovakvih krivičnih djela, navodi se u saopćenju za javnost.

Related posts