Šta su utvrdili revizori: Koliko se troši na gume i ko lažira kilometražu

Ured za reviziju institucija BiH objavio je izvještaje o obavljenoj finansijskoj reviziji 74 državne institucije za prošlu godinu. Objavljujemo neke od najzanimljivijih dijelova opširnih izvještaja o utrošku budžetskih sredstava. Koliko građani BiH plaćaju nabavku autoguma za Predsjedništvo BiH, koliko nas košta rad parlamentaraca, a koliko telefonski računi službenika u institucijama vlasti?

Predsjedništvo za gume 41.615 KM

Predsjedništvo BiH za 2017. godinu planiralo je budžet u visini gornje granice rashoda u iznosu od 8.002.000 KM, što je za 64.000 KM, ili jedan posto više u odnosu na odobreni budžet za 2016. godinu. Za 104 osobe zaposlene u ovoj instituciji u ime neto plata i naknada isplaćeno je 1.958.804 KM, dok je za poreze i doprinose izdvojeno 1.380.030 KM.

Prošle godine Predsjedništvo BiH je raspolagalo sa 36 službenih vozila, za čiju je upotrebu potrošilo 368.771 KM. Gorivo je koštalo 155.517 KM, a popravka i održavanje 117.389 KM. Za nabavku autoguma izdvojeno je 41.615 KM.

Od ukupnog broja vozila, za potrebe rada kabineta članova Predsjedništva korištena su 24 vozila, dok su preostala vozila bila na raspolaganju Sekretarijatu Predsjedništva.

Kolektivni šef države u 2017. godinu donio je odluku o obnavljanju voznog parka. Tako su kupljena četiri vozila ukupne vrijednosti 239.795 KM, a prodata su tri vozila, na osnovu čega je ostvaren prihod od 66.459 KM.

Za angažovanje vanjskih saradnika u prošloj godini, Predsjedništvo BiH izdvojilo je 34.701 KM više u odnosu na 2016, pa je na osnovu ugovora o djelu angažovalo 59 lica, od čega je 30 lica angažovano za obavljanje poslova iz domena rada kabineta Predsjedništva, a 29 lica je angažovano za obavljanje poslova Sekretarijata. Njihov angažman koštao je 219.026 KM.

Parlamentarci lažirali kilometražu

Državni parlamentarci prošle godine, po osnovu bruto plata i naknada, koštali su nas 9.813.410 KM. U Parlamentu BiH je na kraju 2017. godine bilo zaposleno 223.

Ukupni troškovi službenih putovanja zaposlenih u najvišem zakonodavnom organu prošle godine iznosili su 718.527 KM (neposredna potrošnja). Od ovog iznosa na službena putovanja u zemlji izdvojeno je 160.855 KM. Troškovi putovanja u inostranstvu iznosili su 557.672 KM. U odnosu na prošlu godinu, troškovi službenih putovanja manji su za 15% ili 130.942 KM.

Parlament BiH smanjio je i izdatke za upotrebu službenih vozila, tako da su oni u 2017. godini iznosili 123.188 KM, što je za 2.456 KM manje u odnosu na 2016. Za popravak i održavanje 15 vozila, kojima raspolaže Parlament BiH, utrošeno je 41.079 KM, a gorivo je koštalo 57.159 KM. Vozila Parlamenta BiH starosti su do osam godina i kasko su osigurana.

Analizom Pravilnika o korištenju službenih vozila Parlamenta BiH i ostvarenih troškova za održavanje istih, revizori su utvrdili da interne evidencije o troškovima uporabe vozila nisu u cijelosti ažurne, pouzdane i svrsishodne. Tako se kod pojedinih naloga za upotrebu vozila ne popunjavaju sve rubrike, broj prijeđenih kilometara, vrijeme polaska i dolaska, zatim kod evidencije utroška goriva i maziva ne navodi se broj računa, niti postoji kontrola evidencije o nabavi i zamjeni autoguma, ne vodi se osobni karton vozila itd.

Nadalje u pojedinim slučajevima, na putnim nalozima u zemlji, evidentirane su prilično velike udaljenosti između gradova, koje prema mjerljivim pokazateljima nisu validne, neprimjereno velikih iznosa loko vožnje u putnim nalozima itd. Nepouzdane i neažurne evidencije o troškovima uporabe službenih vozila povećavaju rizik od nekontrolirane potrošnje sredstava odobrenih za upotrebu službenih vozila te se za dio troškova ne može potvrditi jesu li potrošeni namjenski.

(Vijesti.ba)

Related posts