Skupština USK: Raspravljalo se o školstvu, standardu i dugovanjima...

Skupština Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je Zakon o studentskom standardu, čime se definira da će Bihać kao jedini univerzitetski grad koji nije imao kapacitete za studentski smještaj i ishranu – to uskoro imati.

Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je Zakon o studentskom standardu, čime se definira da će Bihać kao jedini univerzitetski grad koji nije imao kapacitete za studentski smještaj i ishranu – to uskoro imati.

Zakonom je predviđeno i da će se za studentski standard i studente iz budžetskih sredstava Univerziteta, koja na godišnjoj razini dostižu 12 miliona KM, izdvajati između 0,3 i jedan posto.

Prihvaćen je i Nacrt zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, koji će biti upućen u javnu raspravu. Njegovim usvajanjem osigurat će se uvjeti za reformu obrazovanja, koja je neminovna, kako je to kazano na sjednici. Usvojen je i Nacrt Strategije prema mladima, te Nacrt strategije razvoja visokog obrazovanja u USK.

Problem dugovanja, kojeg ima Kanton prema budžetskim korisnicima, a koji prelazi 75 miliona KM, također je bio tema rasprave. Konačno se, nakon osam godina ignorisanja ovog problema, traži način njegovog rješavanja. Prema mišljenju većine, Kanton to ne može uraditi sam, zbog inače prekomjerne zaduženosti.

Zastupnik Željko Mirković zatražio je da se ovaj problem barem većim dijelom rješava naplatom koncesionih ugovora. Odnosno da bi se koncesije trebale naplaćivati od subjekata poput BH Telekoma, Elektroprivrede, Šuma i kladionica – subjekata čiji je prihod oko pola miliona maraka, a koji to još ne plaćaju. Prema Mirkovićevim riječima, USK po ovom osnovu bi mogao godišnje naplatiti oko 200.000 KM.

Prijedlog načina rješavanja ovog problema sačinilo je i Ministarstvo finansija, koji će biti upućen Sindikatima na razmatranje, a nakon toga o njemu će se izjašnjavati i Skupština.

(Izvor: Avaz.ba)

Related posts