PRIVATNI DETEKTIV: Dobar dan, mislim da me žena vara – Detektiv: Tri dana praćenja 700 maraka

Ako vam kažem da imam problem, odnosno da mislim da me supruga vara, koliko bi koštalo da je pratite i eventualno donesete fotografiju, snimak ili neki dokaz. Ovako je glasilo pitanje novinara „Dnevnog avaza“ upućeno detektivu jedne privatne detektivske agencije iz Republike Srpske.

– Sarajevo vrlo dobro poznajemo, 700 KM koštaju tri dana praćenja, ako radi nešto sumnjivo, donijet ćemo materijal, nije sporno – kazao nam je jučer detektiv „Drina-Security“ agencije, osnovane u Republici Srpskoj.

Vatreno oružje

Detektivski posao je izuzetno unosan i ovaj razgovor je dokaz. Međutim, ova je oblast, za razliku od zemalja regiona, u BiH skoro potpuno neuređena. Naime, BiH nema krovni zakon o detektivskim agencijama, što, smatraju stručnjaci, ostavlja mogućnost za vakuum prostor za brojne nepravilnosti i nezakonite poslove.

Kada je riječ o entitetima, RS je ovu djelatnost uredio Zakonom o agencijama za osiguranje osoba i imovine i o privatnoj detektivskoj djelatnosti. Tim zakonom propisani su uvjeti koje osoba mora ispunjavati da bi obavljala detektivske poslove. Detektivski poslovi obavljaju se kao samostalna djelatnost. Osoba navedenu djelatnost upisuje u registar na osnovu ovlasti za obavljanje detektivskih poslova, s tim što dva privatna detektiva ili više njih mogu osnovati detektivski ured i on se osniva kao pravna osoba.

Korajlić: Radna verzija zakona

Privatnom detektivu je zabranjeno da pri obavljanju detektivskih poslova koristi vatreno oružje i druga sredstva prinude, osim u slučajevima lične zaštite, a zabranjeno je i da koristi sredstva i naprave za elektronska snimanja ili prisluškivanja.

Što se tiče Zakona o privatnim detektivima, u Federaciji je on usvojen u različitim tekstovima u Parlamentu te je potrebno njegovo usaglašavanje.

Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kaže da se ova osjetljiva oblast mora što prije riješiti te da je to neizbježno za našu zemlju.

– Potreban je krovni zakon na državnom nivou. U ovom trenutku, mislim da nema mogućnosti osnivanja takvih agencija. Ovo govorim prvenstveno iz razloga što su moguće zloupotrebe u vakuumu koji se stvorio. Postoji radna verzija tog zakona, ali treba mu se posvetiti posebna pažnja. Mi možemo urediti ovu oblast na način na koji su to uredile Hrvatska, Slovenija i Srbija – rekao je Korajlić.

Upravo je u Srbiji situacija s detektivskim agencijama vrlo dobro uređena. Zakon o detektivskoj djelatnosti stupio je na snagu 5. decembra 2013. godine, a nadzor je povjeren Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije.

Školska sprema

Da bi agencija dobila potrebnu licencu od MUP-a Srbije, odgovorna osoba u agenciji mora imati visoku školsku spremu, bez sigurnosnih smetnji, te da agencija ima najmanje dvije zaposlene osobe. Potrebno je proći i određenu obuku koja traje 80 časova teorijske i praktične nastave. Polaznici se upoznaju s detektivskim tehnikama, krivično-pravnim regulativama i kriminalističko-obavještajnim poslovima.

Slična situacija je i u Hrvatskoj. Obuku ne moraju pohađati bivši policajci s najmanje pet godina radnog staža, sudije, tužioci i obavještajci. Pojednostavljeno, za praćenje nisu dovoljni samo probušene novine, šešir napola čela, potrebna je i dozvola nadležnih organa.

Dvije agencije u Republici Srpskoj

Na teritoriju RS ovlast za obavljanje poslova privatnog detektiva i odobrenje za početak rada imaju dvije agencije, i to na području CJS Banja Luka – Drago Jević, privatni detektiv u agenciji “Dosije X” Banja Luka i na području CJS Bijeljina Sveto Avramović, privatni detektiv u agenciji “Drina-Security” Milići.

Edin Vranj, bivši načelnik Sektora kriminalističke policije Federalne uprave policije (FUP), koji je na ovim poslovima proveo 30 godina, nakon što je nedavno penzionisan, osnovao je privatnu agenciju za sigurno poslovanje „Proveritas“, sa sjedištem u Sarajevu.

Ovaj iskusni policajac je za naš list otkrio zašto je odlučio okupiti tim iskusnih i mladih kriminalista, ali i odvažiti se na ovu avanturu, koja je nešto novo na prostoru Federacije BiH. Radi se o agenciji s akcentom na posebne specijalizirane usluge utemeljene na policijskom i obavještajnom znanju i iskustvu.

Iako detektivska djelatnost u BiH još nije zakonski riješena, Vranj kaže za naš list da na ovaj način želi udariti temelje za osnivanje prve agencije ovog tipa, koja rješava brojne probleme građana, od dugova, ucjena, reketa, mobinga, a pomažu i kompanijama u zaštiti od kriminalnih radnji unutar firme.

– Ovo je, nadam se, tek početak jedne velike priče. Naš je plan da napravimo jak tim znalaca različitih profila da bismo rješavali i najsloženije zahtjeve naših klijenata. Zbog toga i okupljam tim – kaže Vranj.

avaz.ba

Related posts