Preporuke građanima zbog zagađenog zraka u Sarajevu

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišta i Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo izdali su zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva zbog zagađenja zraka.

Građani KS su skoro svake zime izloženi visokim koncentracijama zagađujućih materija, koje nastaju ponajviše, kako navode, zbog malih pojedinačnih ložišta, starih – neodržavanih automobila i loše propusnosti saobraćaja.

Djelovanje zagađujućih materija može biti akutno i hronično, a ogleda se u porastu hroničnih oboljenja disajnih organa, poput bronhitisa, astme i karcinoma.

Simptomi su, kako navode u obavijesti, su individualni, a mogu biti glavobolje, nadražaji, otežano disanje, kašalj, poremećaj plućne i srčane funkcije usljed nedostatka kiseonika u organizmu.

Zdravstvene preporuke Ministarstva prostornog uređenja građenja i zaštite okolišta i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo su:

– Smanjite boravak i rekreativne aktivnosti na otvorenom prostoru u gradskoj zoni u periodima dana kada su koncentracije zagađujućih materija iznad dozvoljenih vrijednosti;

– Posebno ograničeno kretanje na otvorenom odnosi se na visokorizične grupe, poput djece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika;

– Preporučuje se korištenje lične zaštite u vidu maski sa odgovarajućim fileterima kako bi se umanjio šteti utjecaj na zdravlje.

– Provjetravanje prostorija vršiti u periodima najmanjih koncentracija zagađujućih materija;

– Redovno boraviti na čistom zraku na planinama;

– Smanjiti pušenje cigareta i boravak u zadimljenim i neventiliranim prostorijama;

– Redovno uzimati odgovarajuću terapiju propisanu od ljekara;

– Povećati unos tečnosti, ukoliko je moguće voća, povrća i vitaminskih preparata.

Građanima se poručuje i to da uvaže preporuke za koje su nadležni iz institucija uvjereni da će im pomoći u pravilnom postpupanju tokom dana aerozagađenja.

Izvor:n1info.com

Related posts