Pozitivna priča iz Bihaća: Firma ALIVUK & CO dobitnik certifikata bonitetne pouzdanosti

U sklopu projekta “Certifikacija bonitetno pouzdanih preduzeća u BiH”, 3.995 kompanija iz BiH dobilo je certifikate bonitetne pouzdanosti, koje im je dodijelila kompanija LRC iz Sarajeva, na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja i ostalih ekonomskih parametara.

Bihaćka firma ALIVUC & CO d.o.o. postoji još od 1997. godine, a certifikata bonitetne pouzdanosti predstavlja potvrdu vrhunskog tržišnog kredibiliteta.

– Dugogodišnji profesionalni i predani rad naše kompanije prepoznali su u “BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM” i LRC Inžinjering grupi koji su nam upravo uručili Certifikat bonitetne pouzdanosti, kazali su iz bihaćke firme ALIVUK & CO d.o.o.

Inače od ove godine u sklopu Busines leedership konferencije započeto je izdavanje certifikata koji su produkt stručne analize finansijskih izvještaja i obimnih ekonomskih parametara sa ciljem da se procjeni vjerovatnoća pouzdanosi kompanija kao poslovnih partnera.

Ovom metodologijom trenutno su obuhvaćene države BiH i Slovenija a prepoznati su i u Evropskoj uniji, a certifikat boniteta pouzdanosti potvrđuje da su finansijsko stanje i opće poslovanje kompanije iznad prosjeka i da se nosilac certifikata boniteta nalazi među 12.9 posto najpouzdanijih kompanija od ukupno 30.738 preduzeća u BiH, koja su predala finansijske izvještaje za 2015. godinu.

– Potvrđuje se da je finansijsko stanje i opće poslovanje ALIVUK & CO doo na visokom nivou te se nalazite u samom vrhu najpouzadnijih kompanija u BiH – nevedeno je tokom dodjele certifikata.

Certifikat bonitetne pouzdanosti se izdaje na engleskom jeziku, kako bi firmama poslužio kao referenca i u komunikaciji sa inostranim kompanijama, investitorima i dobavljačima, a predstavlja izvrstan alat za promotivne i marketinške aktivnosti kompanija.

Rukovdstvo firme ALIVUK & CO skromno se zahvalilo, te istaklo da zasluga pripada svim radnicima i partnerima s kojima već godinama grade neki bolji i lijepši svijet.

Related posts