Počela anketa o radnoj snazi u BiH

Na području cijele BiH od danas do 22. aprila sprovodi se trinaesta anketa o radnoj snazi, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, realizovaće anketu na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od čega 5.969 iz Federacije BiH, 3.613 iz Republike Srpske i 1.065 iz Brčko distrikta.

Cilj je da se, u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada i metodološkim preporukama Evrostata, dobiju podaci o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva u BiH i uradi procjena ukupne radne snage.

Anketa omogućava da se prate stanje i promjene na domaćem tržištu rada, odnosno veličina, struktura i obilježja aktivnog i neaktivnog stanovništva.

Iz Agencije napominju da je broj nezaposlenih dobijen posredstvom ankete o radnoj snazi jedini međunarodno uporedivi indikator nezaposlenosti u BiH.

Anketiranje će vršiti anketno osoblje akreditovano od Agencije za statistiku BiH, te federalnog i republičkog zavoda za statistiku.

Statističke institucije BiH garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

Related posts