Novalić će pisati EU da nema prepreka za izgradnju autoputa južno od Mostara

Vlada FBiH na sjednici u utorak prihvatila je informaciju u vezi s Koridorom 5C – Tunel poddionica Mostar Jug – Tunel Kvanj.

Premijer Vlade Federacije BiH je zadužen da uputi dopis ambasadoru EU u BiH Johannu Sattleru, kojim će biti potvrđeno da nema sporova na ovoj trasi ni zakonskih prepreka za njenu izgradnju, da je eksproprijacija zemljišta u završnoj fazi, te da će sva potrebna odobrenja i suglasnosti biti pravovremeno izdani.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar su obavezani da nastave aktivno praćenje i obavljanje poslova na realiziranju projekta Mostar Jug – Tunel Kvanj.

U informaciji je navedeno da radovi na svim dionicama na koridoru 5C idu bez zastoja i da pandemija izazvana virusom COVID-19 ne utiče na dinamiku izvođenja.

Trenutačno su, osim radova koji se izvode na svih osam dionica cijelom duljinom, u tijeku i pripreme za raspisivanje tendera za izvođenje radova na poddionici Mostar Jug – Kvanj, Ovčari – Mostar Jug, kao i ostale.

Navedeno je i da je bilo određenih opstruiranja svih prethodnih godina oko izgradnje poddionice Mostar Jug – Kvanj, te da je Parlament Federacije BiH 2017. godine usvojio ovu trasu, a i Vlada Federacije BiH je proglasila javni interes za ovu dionicu 2018. godine. U završnoj fazi je izvlaštenje zemljišta i ažuriranje studije procjene uticaja na okoliš, te nema nikakvih prepreka za realizaciju ovog projekta.

Kako je također navedeno u ovoj informaciji, obraćanje premijera Federacije BiH ambasadoru EU dalo bi čvrstinu i sigurnost da je Vlada Federacije BiH u potpunosti stala i iza ove i svih ostalih dionica autoceste. Posebno je bitno što su i od Investicionog okvira za zapadni Balkan (WBIF) osigurana grant sredstva u iznosu od 18 milijuna eura.

Poznato je da je dionica autoputa južno od Mostara često dolazila u fokus javnosti zbog protesta mještana da ona prolazi preko plodnih polja i rijeka, a ne preko brda.

Izvor: Klix.ba

Related posts