Ne brine ih kriza: Milićević i Drljača primaju osam službenika, plaća i do 2.150 KM

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavila je 29. januara 2019. godine u ime Ministarstva finansija FBiH javni konkurs za prijem tri stručna saradnika. Ovo ministarstvo, na čijem čelu se u tehničkom mandatu nalazi ministrica Jelka Milićević, potražuje dva stručna saradnika bilansista i jednog stručnog saradnika za pravne poslove.

Osobe koje budu primljene na oglašene pozicije imat će neto plaću u iznosu 1.165,50 KM, a Milićević od aplikanata traži da imaju godinu radnog iskustva nakon sticanja diplome visoke stručne spreme.

Pored ovog, Milićević je 4. februara 2019. godine raspisala i javni konkurs za prijem stručnog savjetnik za platni promet u zemlji i finansijsko poslovanje i stručnog saradnik za devizni sistem i platni promet sa inostranstvom. Predviđena neto plaća savjetnika je 1.291,50 KM, a saradnika 1.165,50 KM.

U proteklih nekoliko dana raspisan je konkurs i za prijem državnih službenika u Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH na čijem čelu se nalazi ministar Vesko Drljača, također u tehničkom mandatu.

Drljača potražuje osobe koje će zaposliti na pozicijama sekretara ministarstva, stručnog savjetnika za normativno-pravne poslove u oblasti rada i radnih
odnosa i stručnog saradnika u oblasti rada, sigurnosti i zdravlja na radu.

Osoba kojoj se posreći da bude zaposlena kao sekretar ministarstva primat će 2.153,68 KM neto plaće. Nešto manju plaću dobijat će savjetnik za normativno-pravne poslove (1.424,21 KM), dok će stručni saradnik u oblasti imati neto plaću u iznosu od 1.285,26 KM.

Podsjećanja radi, u članu 31. Zakona o državnoj službi Federacije BiH piše da “državnog službenika postavlja rukovodilac organa državne službe, uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije za državnu službu FBiH, s liste uspješnih kandidata koji su prošli javni konkurs”. To znači da javni organi nisu dužni primiti najbolje rangiranog kandidata.

Izvor: klix.ba

Related posts