Nakon što je ukinuo uličnu rasvjetu, SDP-ov načelnik “ukida” i kantone

S obzirom na to da je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović pokazao da mu “ukidanje” ide od ruke, što je demonstrirao ukidanjem javne rasvjete u brojnim tuzlanskim ulicama, odlučio je otići korak dalje i ukinuti kantone u Federaciji BiH.

To što dijelovi Tuzle u 21. stoljeću nemaju javnu rasvjetu, te što se grad suočava sa brojnim problemima poput vodosnabdijevanja, grijanja ili nepostojanja potrebne infrastrukture, nije spriječilo Imamovića da svoje kapacitete, očigledno nedovoljne za rješavanje ranije navedenih problema, usmjeri i ka izmjenama Ustava Federacije BiH.

U petak je svoju revolucionarnu ideju, na kojoj su, usput rečeno, svoju izuzetno neuspješnu predizbornu kampanju 2014. godine gradili Lijanovići, Imamović predstavio kolegama načelnicima u Unsko-sanskom kantonu, a isto namjerava uraditi u narednom periodu na sastancima sa ostalim načelnicima općina u Federaciji BiH.

Bez obzira na ranije utvrđene prednosti uređenja Federacije BiH bez kantona, koje se prije svega odnose na budžetske uštede, inicijativa tuzlanskog gradonačelnika se stručnim politološkim rječnikom može opisati kao “mlaćenje prazne slame”. Indikativno je, također, da se slične inicijative pojavljuju isključivo u izbornim i predizbornim godinama, pa Imamović, u skladu sa već utemeljenom praksom, nastoji pričom o ukidanju kantona skrenuti pažnju sa nerješavanja vlastitih problema, odnosno onih problema čije je rješavanje obećao građanima prije lokalnih izbora.

Načelnici i gradonačelnici u Federaciji BiH, ipak, nisu ti u čijim je rukama izmjena Ustava Federacije BiH. Za te izmjene je potrebna dvotrećinska većina u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, a iste moraju dobiti i podršku Doma naroda. Dakle, bez podrške HDZ-a, takve izmjene Ustava Federacije BiH se ne mogu donijeti.

S druge strane, inicijative poput Imamovićeve imaju drugačiji rezultat. HDZ će unutar svog glasačkog tijela biti prepoznat kao spasilac od majorizacije i sličnih fiktivnih prijetnji, dok će Imamović i SDP na inicijativi, unaprijed osuđenoj na propast, pokušavati prikupiti što više poena među glasačima. Međutim, upravo su ti potencijalni glasači najveće žrtve već viđenog scenarija u kojem besmislene parlamentarne rasprave sa unaprijed poznatim ishodom dobijaju prednost u odnosu na racionalnije reforme koje mogu dobiti potrebnu podršku u oba doma Parlamenta FBiH. Ukoliko je ta inicijativa zaista moguća, nameće se pitanje zašto nije realizirana u periodu od 2010. do 2014. godine, kada je SDP imao dominantnu ulogu u Parlamentu Federacije BiH.

Ne sumnjamo da će Imamović nastaviti serijal sastanaka sa općinskim načelnicima, te da će inicijativa za ukidanje kantona u konačnici biti pretočena u zvaničan prijedlog koji će se naći u parlamentarnoj proceduri. Cijela priča će se, sasvim slučajno, vremenski poklapati sa razvojem predizborne kampanje, što je, očigledno, njena jedina svrha, bez obzira na posljedice koje nosi sa sobom. Teritorijalna i administrativna reorganizacija Federacije jeste pitanje o kojem se treba razgovarati i koje bi u konačnici moglo rezultirati efikasnijim uređenjem, ali populistički zahtjevi koji su unaprijed osuđeni na poraz nisu osnova za ostvarenje tog cilja, već isključivo za kreiranje što bolje pozicije uoči izbora.

/faktor.ba

Related posts