Nacionalni park Una dobio novu signalizaciju

Odlučeno je da se u ovoj fazi implementacije turističkih znakova koji usmjeravaju turiste prema poslovnim subjektima koji imaju registriranu djelatnost u turističkoj branši na području Nacionalnog parka Un ate je postavljeno 80 znakova.

Postavljeno je i 15 putokaznih ploča koje označavaju neku prirodnu znamenitost u Nacionalnom parku sa udaljenopstima do tih tačaka.

Projekat je finansirala Vlada USK, a provodila ga je JU Zavod za prostorno uređenje Bihać u saradnji sa JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać.

Izvor: Krajina.ba

Related posts