Mogu li se pozitivni primjeri pravne i okolinske stečevine od značaja za EU stvarati i u BiH?

MOŽE LI SE IZ BIH DOPRINOSITI POBOLJŠANJU STEČEVINE EU?

Mogu li se pozitivni primjeri pravne i okolinske stečevine od značaja za EU stvarati i u BiH?

Odgovor je jednostavan, može. Naime UG „Čovjek i priridni resursi“ su usvojili zaključke na konferenciji koja je održana krajem prošle godine povodom šumskih požara koji su imali katasrofalne posljedice u skoro svim zemljama Mediterana.
Kako nam se ne bi dešavali propusti i da bar malo budemo organizovaniji i spremniji odgovriti zahtjevima prevencije i postupanja u skladu sa usvojenim planovima zaštite od požara na svim nivoima.

Godinama nije ništa organizovano (osim upotrebe vatrogasnih jedinica) kako bi se društvo u ukupnom obimu bolje spremilo i odgovorilo uznapredovanim klimatskim promjenama zbog čega su šumski požari takvi da su poseljedice iz godine u godinu sve teže, obimnije i katastrofalnije. Putem medija moramo prozivati odgovorne da li su učinili sve ono što su planirali i što moraju učiniti ne samo po pitanju šumskih požara nego i sveukupnosti mjera na ublažavanju klimatskih promjena.

Udruženje je kroz zaključke stavilo sebi u obavezu da se obrati svim državama Mediterana i EU odnosno predsjedniku Evropske komisije da se napravi svestrana analiza ovogodišnjih požara sa posebnim osvrtom na opožarene površina u posljenjih 10 godine i koje su to posljedice, ne samo po uništeni biodiverziete, nago i sa aspekta stalnog pogoršanja klimatskih promjena. Da se jednostavno obavežu svi subjekti u ovom lancu odlučivanja da poduzmu adekvatne mjere na saniranju posljedica šumskih požara pod odredjenim oblikom nadzora EC koje su na raspolaganju u skladu sa njihovim pravilima i instrumentima.

Od strane EC – Direkcije za okoliš uz preporuku predsjednika gosp. Junckera i gdje. C.Olazabal dobijen je odgovor sa kojim se zahvaljuju na dostavlljenim zaključcima. Istaknuto je da brojni instrumenti i mehanizmi posebno u sferi Poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Fonda solidarnosti EU, mehanizma civilne zaštite Unije, će u nerednom periodu biti usmjereni ka prevenciji, zaštiti i saniranju posljedica šumskih požara.

Takodjer je Udruženje dopisom zamolilo Evropsku komisiju da u skladu sa svojom pravnom regulativom odnosno stečevinom u oblasti zaštite okoliša i oblažavanju klimatskih promjena svoju buduću pažnju usmjeri na koordiniranu aktivnost u smislu sanacije dosadašnjih opožarenih površina na kompletnom prostoru Mediterana i u njegovom neposrednom zaledju. Naše je mišljenje da ni jedna druga institucija ne može učiniti više i bolje na ovom planu od EU koja u potpunosti ima izgradjene instrumente i mehanizme da sa uspjehom i kontinuirano djeluje na ovom planu. Prologodišnja dešavanja u oblasti šumskih požara trebala bi biti zadnja godina sa posljedicama koje smo svi iskusili.

 

Više informacija o zaključcima i pismo EC na www.forestfires.ba

UG „ČOVJEK I PRIRODNI RESURSI“

Predsjednik, Samardžija Ljubomir,prof.

Related posts