Ministar Dedić sa Svjetskom bankom o projektima u poljoprivredi i šumarstvu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić
održao sastanak sa direktorom Svjetske banke za BiH Emanuelom Salinasom, na kojem
su razgovarali o tekućim projektima koje Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom, te o planovima i
pravcima budućeg angažmana ove međunarodne organizacije u sektorima poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva.


Posebice su razmatrane aktivnosti na Projektu razvoja sistema navodnjavanja, koji se
provodi u 10 općina Federacije te efekti Projekta održivog upravljanja šumama i
krajolicima. S obzirom da se oba projekta završavaju ove godine, potrebno je ubrzati
određene aktivnosti kako bi se ispoštovali rokovi uz puno postignuće zacrtanih ciljeva.
Ministar Dedić je izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima oba projekta te istakao
pozitivne učinke navodnjavanja na životne uslove poljoprivrednika i poljoprivrednu
proizvodnju. Naglasio je također da je i Projektom održivog upravljanja šumama i
krajolicima, koji uključuje izradu glavnog plana šumskih puteva, postignut napredak, što
se vrlo pozitivno odrazilo na prakse održivog gospodarenja šumama u BiH.
Istaknuta je također potreba da se u narednom projektu Svjetske banke na području
poljoprivrede nastavi sa razvojem sistema navodnjavanja, što je od iznimne važnosti za
povećanje produktivnosti a time i konkurentnosti poljoprivrede.
Izražena je obostrana spremnost da se poduzmu mjere kako bi se navedeni projekti
blagovremeno i uspješno završili te nastavila saradnja na projektima u šumarstvu, kao i
općenito na području unapređenja zaštite okoliša, upravljanja prirodnim resursima i
klimatskim promjenama u BiH.

Related posts