Ko je osobe su oslobođene plaćanja premije zdravstvenog osiguranja u USK?!

Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona obavijestio je osiguranike da se PREMIJA za 2017. godinu može plaćati od 15.decembra 2016. godine do 30. aprila 2017. godine.

Visina premije za 2017. godinu iznosi 20,00 KM po osiguranom licu. Uplatu premije osigurana lica mogu izvršiti lično, ili putem platne liste poslodavca uz obavezno dostavljanje spiska radnika za koje se plaća premija nadležnoj poslovnici Zavoda. Osigurana lica mogu na jednoj uplatnici izvršiti uplatu i za svoje članove porodice, uz obavezno upisivanje njihovih jedinstvenih matičnih brojeva.

Uplatu premije za 2017. godinu nadležna Poslovnica će evidentirati u zdravstvenu legitimaciju osiguranog lica.

Od neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite oslobođena su osigurana lica:

1. Osigurana lica koji primaju stalnu novčanu pomoć po propisima o socijalnoj zaštiti i lica smještena u ustanovama socijalne zaštite
2. Porodice šehida i poginulih boraca
3. Ratni vojni invalidi shodno procentu invalidnosti
4. Nezaposleni demobilisani borci koji zdravstvenu zaštitu ostvaruju putem Kantonalnog ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida
5. Raseljena lica koja imaju svojstvo osiguranog lica po tom osnovu
6. Duševni bolesnici koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti svoj život i život drugih lica ili oštetiti materijalna dobra
7. Oboljeli od progresivnih nervno-mišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks-skleroze.
8. Lica kojima je izvršena transplantacija bubrega i lica koja su donori bubrega
9. Dobrovoljni davaoci krvi koji su zdravstveno osigurani, koji su darivali krv deset i više puta
10. djeca od rođenja do navršenih 15. godina života,
11. stariji maloljetnici do 18 godina života i
12. lica nakon navršenih 65 godina života

Related posts