Kako spriječiti da "mrtvi glasaju": Ima li izborne krađe i treba li objaviti spiskove birača?

Saša Magazinović, zastupnik Socijaldemokratske partije BiH u Parlamentu BiH, smatra da bi nakon izbora trebalo objaviti spiskove svih onih koji su iskoristili glasačko pravo.

– To je jedan od načina da spriječimo da “mrtvi glasaju”, ali isto tako da omogućimo i onima koji su glasali, ali i onima koji nisu, uvid u spisak svih koji su iskoristili svoje biračko pravo – rekao je Magazinović, dodajući da ne postoji nikakvo zakonsko, niti drugo ograničenje, da se ti spiskovi objave.

U Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) BiH pojasnili su nam da oni nakon svih izbora skeniraju biračke spiskove sa biračkih mjesta, ali CIK te spiskove ne objavljuje niti ima zakonsku obavezu da to uradi.

– Na lični zahtjev birača mi izdajemo potvrdu da li je glasao – rekla nam je Maksida Pirić, glasnogovonica Centralne izborne komisije BiH.

Spiskovi osoba koje su glasale sadrže, pored ostalog, i lične podatke kao što su ime i prezime, jedinstveni matični broj i potpis birača. Znači, ne stoji Magazinovićeva konstatacija da nema zakonske prepreke za njihovo objavljivanje, jer bi tako nešto bilo protivno Zakonu o zaštiti ličnih podataka BiH.

Magazinović je aktuelizirao priču o navodnoj izbornoj krađi, pa smo od CIK-a zatražili da nam pojasne ko bira članove biračkih odbora na biračkim mjestima.

– Članove biračkih odbora predlažu ovjerene političke stranke u određenoj izbornoj jedinici, a općinska/gradska komisija vrši raspored mjesta, žrijebanje i dodjelu mjesta u biračkim odborima po ovjerenim političkim subjektima. Birački odbori sačinjeni su od predstavnika različitih političkih stranaka, a izbore prate i akreditovani izborni posmatrači, njih bude više od 50 hiljada koje su akreditovale političke stranke. Dakle, mogu svi jedni druge posmatrati šta rade. Osim njih, tu su i posmatrači iz nevladinog sektora – pojašnjava Pirić.

Iz izbora u izbore priča se o trgovini mjesta u biračkim odborima, ali nešto tako, navode iz CIK-a, nikada nije dokazano.

Na dan izbora općinska izborna komisija obavi identikaciju članova biračkih odbora, izabere se predsjednik, a jasno je definisan posao svakog od članova. Do sada su uočene nepravilnosti koje, kako kaže Pirić, uglavnom nisu utjecale na izborni rezultat, a tamo gdje jesu ponovo su brojani listići i uglavnom je bilo pomjeranja kandidata unutar jedne liste.

Izvor: Faktor

Related posts