Jedna cijena na kasi, druga na polici: Trgovci u Sarajevu kažnjeni sa 91.000 KM

Ova dva primjera svakodnevni su problemi s kojim se susreću potrošači u BiH iako je zakonskim propisima precizirano da trgovci ne smiju koristiti navedene “trikove”.

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) Kantona Sarajevo za Faktor su kazali da “Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH, Zakon o kontroli cijena FBiH, kao i Zakon o zaštiti potršača BiH, svaki na svoj način obavezuje preduzeća i fizička lica da se trebaju pridržavati istaknutih cijena, a da cjenovnici i pojedinačna cijena usluga i proizvoda mora biti istaknuta na vidnom i mjestu dostupnom za kupca”.

– Zakonska obaveza trgovaca je da u promet stave proizvod sa utvrđenom kalkulacijom, koja je upisana i provedena kroz ulaznu dokumentaciju i u skladu sa važećim zakonskim propisima, a istaknuta maloprodajna cijena odgovara cijeni kalkulacije. Prema izvještaju Inspektorata tržišno-turističke inspekcije u toku 2017. godine po ovom osnovu su izdata 94 prekršajna naloga u iznosu od 91.000 KM. Zbog neisticanja cijena, kao i razlike u istaknutoj cijeni i onoj koja se kuca na kasi, u protekloj godini nadležni inspektorat imao je 75 prijava potrošača. S obzirom da inspektor mora na licu mjesta utvrditi prekršaj, od dobijenog broja prijava njih 50 se prilikom nadzora pokazalo osnovanim – potvrđeno je za Faktor u KUIP.

Iz ove institucije navode da “prema Zakonu o kontroli cijena u FBiH novčanom kaznom od 500 KM do 5.000 KM kažnjava se za prekršaj pravno lice ako ne utvrdi pravila ili se ne pridržava pravila o formiranju cijena ili ako se ne pridržava istaknute cijene na proizvodu, odnosno usluzi. Za odgovorno lice u pravnom licu novčanom kazna iznosi od 200 KM do 2.000 KM. Za navedeni prekršaj kažnjava se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM”.

– Zakonom o zaštiti potrošača u BiH (Sl. glasnik BiH broj 25/06) novčanom kaznom od 1.500 KM do 3.500 KM kaznit će se za prekršaj trgovac ako prodajnu cijenu proizvoda i usluga ne istakne vidljivo i u službenoj valuti BiH i cijenu za jedinicu mjere, naziv i tip proizvoda ne istakne vidljivo i prodajnu cijenu i cijenu za jedinicu mjere ne označi jasno, vidljivo, čitko i jednoobrazno na proizvodu, odnosno omotu, na prodajnom mjestu proizvoda i usluga, kao i na proizvodu u izlogu. Takođe, navedenom novčanom kaznom će biti kažnjen i trgovac ako se ne pridržava prodajne cijene proizvoda ili usluga. Za navedeni prekršaj novčanom kaznom se kažnjava i odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 KM do 1.000 KM – poručuju iz inspekcije.

Related posts