Gradsko vijeće Bihać u srijedu razmatra Rebalans Budžeta: Preračunali se pa umanjili Budžet za 1.7 mil. KM?

Posljednjeg dana marta ove godine, Gradsko vijeće Bihać je usvojilo Budžet Grada Bihaća u iznosu od preko 30 mil. KM. Iznos kao iznos ne predstavlja mnogima ništa, osim što je iznos za skoro 9 mil. veći od prihoda ostvarenih u godini ranije.

Na sjednici 31. marta su vijećnici iz reda pozicije uglavnom priznavali nerealnost Budžeta, te da je ovo jedini mogući način kako bi se kalkulirali dogovanja i obaveze koje su zatečene. Bilo je opravdanje da Budžet i planirana sredstva ne mogu biti manja od 30.088.733 KM.

Portal USN.ba je upozoravao prilikom usvajanja nacrta kako postoji niz stavki kako bi se Budžet ipak planirao mnogo realnije, te da usvajanje Budžeta koji je za 9 mil. veći od realnog i planirati trošiti i stvarati obaveze tako visokog iznosa je ravno suicidalnim radnjama. No, ne bi ni to bilo sporno koliko su “drvljee i kamenje” bacali na vlast koja je bila prije njih.

Odjednom, 7 mjeseci nakon usvajanja Budžeta, pred vijećnicima se nalazi Budžet za 1.7 mil. manji od planiranog i sad, danas odjednom može Budžet da bude realniji od najrealnijeg? Kako?

Neka objasne vijećnici koji su branili najrealniji mogući Budžet, kako je moguće da postoji realnije od najrealnijeg?

U obrazloženju donošenja Rebalansa posebno za oko “zapinje” povećanje rashoda za plaće zbog donošenja nove sistematizacije, a pored povećanja navedene stavke za skoro 50.000 KM, našlo se načina za umanjenje planiranih rashoda.

Prijedlog portala USN.ba: Pričekati sa Rebalansiranjem još 2 mjeseca kako bi se pronašao još realniji plan, pa da se usvoji Budžet cca 25mil. KM, može se ipak kad se potrudi jer se uradilo nemoguće. Povećanje plata, a smanjenje planiranih rashoda za 1.7 mil. KM. Naučna fantastika.

Related posts