Federalni pravobranioci za izjednačavanjem njihovog statusa s tužiocima (VIDEO)

Na Skupštini Udruženja pravobranilaca Federacije BiH razgovarano je o trenutnom položaju pravobranilaca i zahtjevu izjednačavanjem njihov statusa s tužiocima, kao što je to uređeno u zemljama Evropske unije.

Istknuto je da je to dio reforme koja mora biti provedena kako bi pravobranioci mogli realizovati svoju osnovnu funkciju, a to je zaštita državne imovine na svim nivoima vlasti u BiH.

Kantonalni pravobranilac TK Fatima Alihodžić istakla je da mnogi nisu svjesni značaja i uloge pravobranilaštva kao organa vlasti jer namaju puno dodira sa strankama kao fizičkim licima, pa nisu dovoljno interesantni javnosti.

Na sjednici skupštine udruženja pravobranilaca FBiH govoreno je o pravcima reforme pravobranilačke funkcije u BiH.

Alihodžić je navela da postoji potreba za reorganizacijom pravobranilaštva na svim nivoima vlasti radi eventualnog ujedinjavanja i sinhronizacije, jer postoje kantonalni, federalni i državni zakoni o pravobranilaštvu u kojim je uloga pravobranilaštva dosta slično uređena, ali su neka odstupanja značajna.

Zamjenik kantonalnog pravobranioca Zenice Sedžad Klika rekao je da je u prethodnom periodu sačinjen dokument “Reforma pravobranilačke službe” koji predviđa uređenje funkcije pravobranilaštva na jedinstven način, analogno određenim sistemima u okruženju.

Na Skupštini Udruženja pravobranilaca jedna od tema bili su i načini zaštite državne imovine koju u procesima zastupaju pravobranioci.

Related posts