FBiH smanjila dug: Duplo manja RS duplo zaduženija po stanovniku

Samo dan nakon što je Vlada RS emisijom obveznica građane i budžet zadužila za 210 miliona KM, danas je prodala trezorske zapise za nešto preko 36 miliona KM.

Plan Vlade je bio da se na današnjoj aukciji zaduži za 20 miliona, ali kao i u prethodnih nekoliko puta, uzeli su značajno više novca kojeg će vratiti po kamatnoj stopi od 2,95 odsto, sa rokom dospijeća od šest mjeseci.

Podsjećamo, Vlada RS je juče prodala 210 miliona maraka vrijedne obveznice. Vratiće ih u narednih pet godina uz kamatu od 6,1 odsto. Početkom jula planirane su još dvije emisije obveznica u ukupnom iznosu od 75 miliona maraka. Time bi trebalo da se sanira rupa u budžetu koja će nastati plaćanjem 320 miliona maraka duga nastalog za obveznice sa Bečke berze, a koje krajem ovog mejseca dolaze na naplatu.

FBIH smanjila dug

S druge strane, Vlada FBiH danas je saopštila da je dug kojim upravlja Federalno ministarstvo finansija 31.3.2023. godine iznosio je 5.904.587.437 KM i manji je od duga u prethodnom kvartalu za 3,09 posto.

Poređenja radi, dug Republike Srpske je 6.335.660 KM, s tim da treba imati u vidu da u Federaciji BiH živi duplo više stanovnika. Svaki građanin u Republici Srpskoj dužan je 5.674 KM, a u FBIH duplo manje.

Stanje vanjskog duga FBiH na kraju ovog kvartala 2023. godine iznosi 5.270.692.239 KM, a nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti je manji od duga u prethodnom kvartalu za 2,58 posto. Vanjski dug ugovoren je najvećim dijelom za finansiranje većih infrastrukturnih projekata i realizira se u saradnji sa Svjetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Evropskom investicijskom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom i drugim bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama.

Ukupan unutrašnji dug na dan 31.3.2023. godine iznosio je 633.895.198 KM i u odnosu na protekli kvartal je manji za 7,14 posto.


Izvor: Vijesti.ba

Related posts