Država strankama uplatila milione, a mogla je isfinansirati brojne kapitalne projekte

Pojedine zemlje u svijetu u potpunosti su zabranile finansiranje stranaka iz budžeta. U BiH to nije slučaj i novcem poreskih obveznika finansiraju se i politički subjekti.

Riječ je o milionskim iznosima koji se svake godine iz budžeta različitih nivoa vlasti uplate na račune stranaka, iako ove organizacije imaju i vlastite izvore prihoda, što pokazuju njihovi finansijski izvještaji. Ove podatke svake godine prikuplja Centralna izborna komisija (CIK).

Nevladin sektor godinama je pozivao na ukidanje prakse finansiranja stranaka iz budžeta, ali to se još uvijek nije deseilo. Iako su i pojedine stranke u proteklim godinama pozivale na isti postupak vladajućih struktura, po dolasku na vlast uredno su prihvaćale taj novac. Slični pozivi mogli su se čuti i na lokalnim izborima u oktobru ove godine.

Prema podacima CIK-a, samo u 2015. godini iz budžeta različitih nivoa vlasti strankama je isplaćeno 17,5 miliona KM, a godinu ranije 17,8 miliona KM. Ukoliko se saberu iznosi iz proteklih 12 godina, dolazi se do podatka da je strankama po ovom osnovu do sada isplaćeno preko 220 miliona KM.

Da je dražava BiH kojim slučajem pravovremeno prekinula ove novčane prilive strankama i prepustila im da se samostalno finansiraju, jednostavnom računicom i poređenjem, dolazi se do zaključka da je država mogla pokrenuti velike građevinske radove od višestruke koristi ne samo za ekonomiju, već i za lokalno stanovništvo u pojedinim gradovima.

01

Naime, ako se uzmu u obzir planirani veliki investicijski projekti u oba entiteta u proteklim godinama, Federacija BiH je mogla realizirati projekt izgradnje i proširenja sistema za vodosnadbijevanje u Travniku, Zenici, Visokom, Bosanskoj Krupi, Bosanskom Petrovcu, Bosanskom Grahovu, Glamoču, Gračanici, Gradačcu, Prozoru/Rami, Čitluku, Velikoj Kladuši i Jajcu vrijedan 138.000.000 KM

Istovremeno, od novca koji su mogli dobiti po osnovu zaustavljanja državnog finansiranja političkih stranaka RS je mogla, primjerice, samostalno finansirati čitavu dionicu autoputa.

Investicijski projekti ovog tipa za sada su još uvijek samo predstavljeni na papiru i čekaju neka bolja vremena, dok se iz budžeta svih nivoa vlasti i dalje finansiraju političke stranke.

/fokus.ba

Related posts