Dom naroda BiH o migrantima, kinematografiji i RAK-u

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebali bi na sjednici, koja je planirana za danas, razmatrati Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine u drugom čitanju.

Pred delegatima su i izmjene Zakona o strancima u drugom čitanju, kojima se predviđa bolji način regulacije migrantske krize u BiH, koja je veliki humanitarni, ali i sigurnosni izazov za sve zemlje pogođene tim pitanjem.

Cilj predloženih izmjena je da se putem generalne prevencije postigne efekat odvraćanja migranata od izvršenja krivičnih djela i prekršaja s obilježjima nasilja, kršenja javnog reda i mira za vrijeme njihovog boravka u BiH.

Primjenom tog zakona trebala bi se olakšati deportacija i ubrzati procedure protjerivanja onih migranata koji čine krivična djela i teške prekršaje na teritoriji BiH i na taj način poslati jasna poruka da državni organi neće tolerirati takvo ponašanje.

Related posts