Bužimljani obilježili prvu bitku na Bućevcima

I Bužimljani su se prisjetili prvog napada agresora i prve bitke u širem rejonu Bućevaca i dijelu općine Velika Kladuša. Kako su učesnici bitke kazali, cilj neprijatelja je bio da na prvi dan Bajrama zauzme selo Bućevci i produži napadom prema Bužimu uz poruku da će ‘u Bužimu proslaviti Bajram’. Upravo je ova dobijena bitka promijenila pogled javnosti na bužimske branioce i otvorila put ka formiranju 505. viteške brigade.

U vrijeme kada Teritorijalna odbrana još uvijek nije bila organizirana u pravom smislu riječi, ključnu ulogu u ovoj bitki su odigrali dobrovoljci sa mještanima, koji su vlastitim sredstvima kupovali naoružanje. Prozreli su namjeru neprijatelja i hrabro ih dočekali u širem rejonu Kekića i Ramine glavice i na Radoču, nanijeli im gubitke u živoj sili i materijano tehničkim sredsvima, te vratili ih na polazne položaje u Žirovac.

Nakon ove, po mnogim akterima ključne bitke za opstanak Bužima, ali i kasnije formiranje 505. viteške, ovaj rejon je ostao miran skoro sve do kraja rata, a bitka je uveliko promijenila cijeli tok ratovanja.

Nakon sata historije koji je održan na mjestu bitke, upriličen je iftar za sve učesnike i zvanice.

Related posts