Bosanski Petrovac: Dolazak prvog kontigenta od 150 krava na farmu u Krnjeuši

Nakon što je je kompanija “Arifagić investment” iz Kozarca kod Prijedora svoju proizvodnju odlučila proširiti i na prostor Unsko-sanskog kantona, ubrzano se krenulo sa realizacijom zacrtanih planova.Vlasnik kompanije, Jusf Arifagić kupio je devastiranu farmu Pučenik u Bosanskoj Krupi i nekadašnju drvnu industriju Fana u Bosanskom Petrovcu.

Koristeći povoljne vremenske prilike, ubrzano se radi na rekonstrukciji objekata i prateće infrastrukture. Polovinom ovog mjeseca očekuje se dolazak i prvog kontigenta od 150 krava na farmu u bosanskopetrovačkom naselju Krnjeuša.

U obnovu objekata, vodovoda i instaliranje nove trafostanice na farmi Fana u Krnjeuši do sada je uloženo više od 200.000 KM. Iako realizacija poslova nije išla predviđenom dinamikom, Arifagić ističe da prva grla uskoro stižu na farmu u Bosanski Petrovac.

Po dolasku prvih 150 krava, radovi na rekonstrukciji objekata i montaži opreme biće nastavljeni, kako bi se do kraja januara 2017. stekli uvjeti za prijem novih 270 grla.

Kad je u pitanju farma na Pučeniku, izgrađeno je 600 metara dalekovoda i instalirana trafostanica za koju je investitor izdvojio 150.000 KM. Tenutno se radi na administrativnom uređivanju parcele, kako bi se što prije moglo krenuti sa čišćenjem objekata i priremama za obnovu.

Općina Bosanski Petrovac dodijelila je u zakup Arifagiću 85 hektara poljoprivrednog zemljišta na Oraškom brdu i Prkosima. Međutim, to nije dovoljno za ishranu oko 600 grla krava, koliko se planira smestiti na farmu u Krnjeuši. Stoga je ova kompanija iskazala interes i želju za saradnju sa privatnim vlasnicima radi kupovine ili iznajmljivanja poljoprivrednog zemljišta.U tome zasad nema puno uspjeha, jer većina nije zainteresirana za saradnju iako su brojne parcele zapuštene i urastaju u korov.

Related posts