Bosanski Petrovac: Do kraja 2017. godine zgrada od 20 stanova

Na prijemu u kabinetu načelnika Hujića, 17. novembra, uz prisutsvo predstavnika Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, potpisan je Zapisnik o uvođenju u posao izvođača- firma „Gratod“ i nadzornog organa- firma „IG“, za izgradnju višestambene zgrade od 20 stanova u Bosanskom Petrovcu.

Planirano je da radovi traju oko 300 dana, a na taj način će biti trajno stambeno zbrinuta 31 porodica izbjeglih i raseljenih osoba iz naše Opštine.

Vrijednost projekta je 950 hiljada KM, a za izgradnju objekta Opština je osigurala 13 % sredstava od ukupne vrijednosti, za zemljište, građevinsku dozvolu, revidiranu projektnu dokumentaciju, priključke struje i vode, kanalizaciju, te pristupni put.

Višestambeni objekat će na području grada biti izgrađen u sklopu Državnog projekta stambenog zbrinjavanja BiH3. Naša Opština je sudjelovala i u pod-projektu BiH 1, gdje je za 7 korisnika već izgrađena kuća, i BiH 2, gdje je kuća izgrađena za 4 korisnika.

Cilj projekta je pomoći ugroženim izbjeglim i raseljenim osobama u iznalaženju rješenja za socijalne izazove s kojima se suočavaju.
Prisutni su izrazili zadovoljstvo zbog prilike koja je pružena, pa je tako načelnik Hujić istakao da se ovaj projekat mora voditi savjesno i ozbiljno, te da će imenovati i supervizora koji će u ime naše Opštine nadgledati radove jer, na kraju stanovi ostaju u vlasništvu Opštine.

Related posts