Ako kupujete nove zimske gume, pazite šta vam prodaju

Jedno od najčešćih pitanja koje postavljaju kupci novih guma (ali i njihovi prodavači) je koliko su stare gume odnosno koliko je vremena prošlo od njihove proizvodnje. Prodavači se trude objasniti kupcima da gume nisu kvarljiva roba, i da ostaju „svježe“ i ako više godina stoje na polici.

Činjenica je da starost guma nije nigdje zakonski regulisana, i da stanje guma najviše ovisi o načinu skladištenja. Propisuju se samo uvjeti skladištenja i krajnji rok poslije kojeg se gume ne smiju prodavati.

Gume se mogu smatrati novim ako nisu proizvedene prije više od 5 godina, pod uslovom da su pravilno skladištene. Propise za pravilno skladištenje guma propisuje Evropska tehnička organizacija za gume i felge (European Tyre and Rim Technical Organization). Neki od propisa su: pravilno uskladištene gume ne smiju biti izložene sunčevim zrakama, visokim temperaturama, velikim oscilacijama u temperaturi, vlažnosti, hemikalijama, uljima…

Kada kupujete nove gume možete provjeriti datum njihove proizvodnje. On je otisnut na gumi, a to je broj od četiri cifre koji se nalazi desno od oznake DOT. Ako je broj primjerice 1510, to znači da je guma proizvedena u 15. sedmici 2010. godine. Obavezno provjerite taj broj prije nego što se odlučite na kupovinu.

Proizvođači guma u razvijenim zemljama novim gumama smatraju gume koje nisu proizvedene prije šest godina. Dakle, ako sada kupujete guma, na njima posljednja dva broja (zaokružena na slici) ne bi trebala biti manja od 10. A, pogotovo ih ne kupujte ako su posljednja dva broja manja od 06.

Što se tiče preporuka udruženja proizvođača guma, barem u razvijenim zemljama one su sljedeće:

– British Rubber Manufacturers Association BRMA (britansko udruženje proizvođača proizvoda od gume) preporučuje da nekorištene automobilske gume ne bi trebalo stavljati u upotrebu ako su starije od 6 godina.

– Savez industrije automobilskih guma Njemačke i udruženje vulkanizera Njemačke preporučuju da se poslije 5 godina gume mogu i dalje prodavati, ali moraju ih pregledati stručnjaci ili se mora zatražiti mišljenje proizvođača.

– Japan Automobile Tire Manufactuters Association – JATMA preporučuju kupcima kontrolisati gume nakon 5 godina kako bi se utvrdilo da li se i dalje mogu koristiti, a da bi sve gume (uključujući i rezervne) starije od 10 godina trebalo zamijeniti novim.

Ukoliko su gume starije od 10 godina, preporučuje se koristiti ih ako su prije bile u upotrebi u normalnim uslovima. Te gume ne bi trebalo više skidati i ponovo stavljati, već samo potrošiti u redovnoj vožnji. Ako vozač prolazi puno kilometara, može bez problema montirati gume starije od 5 godina, jer zna da će ih potrošiti prije roka trajanja od 10 godina.

Related posts