“Živim na Palama, radim u Sarajevu i zbog toga nemam pravo na porodiljsku naknadu, a prema zakonu mogu dobiti i otkaz zbog trudnoće”

Dragana Minić nedavno se susrela sa neugodnom situacijom, kada je pokušala da prikupi dokumantaciju za firmu u kojoj radi prije poroda.

Trenutno je u devetom mjesecu trudnoće, termin za porod joj je 22. novembra, a još uvijek nema način da dobije porodiljsku naknadu. Obratila se mnogim institucijama i organizacijama za zaštotu ljudskih prava, ali svi kažu isto. Postoji rupa u zakonu”

“Problem je nastao kada sam ja pokušala da skupim dokumantaciju vezano za naknadu firmi u kojoj ja radim, obzirom da ja radim u Federaciji, a živim u RS-u. Zbog tog problema što sam ja u RS-u moja firma iz Federacije nema pravo nadoknade moje plate dok sam ja na porodiljskom”, kaže za Source Dragana Minić sa Pala.

Prvo se obratila Fondu za dječiju zaštitu kojem je sjedište u Biljeljini koje posluje pri Ministarstvu zdravstva RS-a i prvu informaciju je dobila od njih. Kasnije joj je ta ista informacija potvrđena u Centru za socijalni rad na Palama gdje živi, a poslije toga je dobila i zvanični dopis od Fonda za dječiju zaštitu.

“Bila bi sasvim drugačija situacija da ja živim u Federaciji, a radim u RS-u, tada bi se mogla ta nadoknada firmi izvršiti, ali u ovom slučaju firma nema pravo da dobije nadoknadu moje plate”, kaže Dragana i dodaje:

“Ja sam se obratila svim nevladinim organizacijama i Ministarstvu zdravstva RS-a, ali niko mi nije odgovorio. Obratila sam se Helsinškom komitetu za ljudska prava, Ombudsmenu za ljudska prava i svi su mi isto potvrdili, da jednostavno postoji rupa u zakonu i ono što je najgore u ovome svemu što znam da ima mnogo žena koje su u sličnoj situaciji kao ja na našem području. Na primjer žene koje žive u Lukavici, a rade u Sarajevu, niko od njih nema pravo na tu porodiljsku naknadu, odnosno njihove firme nemaju pravo na naknadu plate, a ako je žena na ugovoru na određeno vrijeme, u tom slučaju može dobiti otkaz. Niko nema obavezu da joj isplaćuje platu”, rekla nam je Dragana Minić.

Obzirom da nije znala koje više da se obrati pisala je On line pravnoj pomoći o svom slučaju i dobila ovaj odgovor:

“Poštovana,

Nažalost, iz dopisa koji ste poslali jasno proizilazi da u slučaju kada majka živi na području Republike Srpske, a zaposlena je na području Federacije BiH, ne može uživati pravo na porodiljsku naknadu prema mjestu svog prebivališta, jer poslodavac nije uplaćivao doprinose u RS-u. Preostaje Vam da kontaktirate Centar za socijalni rad Sarajevo i raspitate se da li postoji ikakvo rješenja za ovakve slučajeve. Ukoliko dobijete negativan odgovor, to praktično znači da iznos i visina porodiljske naknade za vrijeme dok odsustvujete sa posla zavise od dobre volje Vašeg poslovaca. Očigledno je da je ovakvo stanje diskriminatorno i ugrožava interese majke i djece, ali zasad nedostaje sistemsko rješenje koje treba zagovarati na višem, političkom nivou”, odgovorili su Dragani.

Nakon ovog odgovora Dragana je jutros ponovo poslala mail predsjednici Vlade Republike Srpske, jer po ministarstvima očigledno da ljudi nemaju rješenja.

“Ovo je problem koji je na nivou države i iskreno se nadam da ću dobiti neki odgovor. Pozvala sam putem društvenih mreža sve žene koje su u sličnoj ili istoj situaciji kao ja da mi se jave i da pokušamo nešto zajedno, a prema trenutnoj situaciji samo je pitanje dobre volje poslodavca hoće li mi isplaćivati platu ili neće, ali njima to niko neće nadoknaditi. Ovo je klasična diskriminacija zbog mjesta stanovanja i mjesta zaposlenja”, smatra Dragana Minić.

source.ba

Related posts