Zavod u RS smanjio čak i broj Srba u manjem entitetu

Zavod za statistiku Republike Srpske, praktično posljednjeg radnog dana u 2016. godini, objavio je svoje, ni od koga zvanično priznate rezultate popisa stanovništva, a objavio ih u prvim danima i sedmicama 2017.

Zastrašujući podaci

Podsjetimo, prema rezultatima popisa stanovništva u BiH iz 2013. godine, a koje je provela Agencija za statistiku BiH i koje je u oktobru 2016. godine zvanično priznala Evropska unija, u RS živi 1.228.423 stanovnika.

Međutim, Zavod u RS ovu brojku je umanjio za skoro 53.000 stanovnika!

Tako je zvanična brojka od 171.839 Bošnjaka na tlu RS umanjena za 23.392, pa je podatak Zavoda da Bošnjaka ima 148.447. Umanjen je i broj Hrvata i to za 3.136, pa ih, prema podatku Zavoda, sada ima 26.509. Zanimljivo je da je i broj Srba umanjen i to za čak 30.442, pa je ova cifra svedena na 970.857.

Treba, međutim, napomenuti da, kada je riječ o postocima, broj Srba je umanjen za samo 3,04 posto, dok je ukupan broj Bošnjaka i Hrvata, koji su ionako u manjini u RS, prema ovim samoproglašenim entitetskim rezultatima, smanjen za 13,57, odnosno 10,58 posto.

Naš list uspio je doći do pojedinačnih podataka o smanjenju broja Bošnjaka u pojedinim lokalnim jedinicama. Kako se može vidjeti, gotovo da ne postoji veća općina u RS u kojoj nije prikazano manje Bošnjaka od podataka iz rezultata popisa koje je priznala EU.

Tako je u Banjoj Luci broj Bošnjaka smanjen za 865, u Bijeljini za 1.339, u Bratuncu za 1.215, u Bosanskom Brodu za 195, u Čajniču za 49, u Čelnicu 58. U Doboju, prema podacima Zavoda RS, živi manje 905 Bošnjaka nego prema zvaničnim rezultatima Agencije za statistiku BiH, u Foči je taj broj smanjen za 101, u Gacku za 37, u Kotor-Varoši za 718, a u Bosanskoj Dubici za 285.

Modriča, prema podacima Zavoda RS, broji 221 Bošnjaka manje, a Bosanski Novi čak 1.225. U Višegradu ih je 148 manje, u Vlasenici 403, a u Srebrenici taj manjak iznosi 1.126.

Međutim, zastrašujući podaci su ponuđeni za Prijedor i Zvornik. U Prijedoru, kako tvrde u Zavodu, živi čak 6.731 Bošnjak manje nego što je ustanovljeno u zvanično objavljenim rezultatima, a u Zvorniku ih je 3.080 manje!

Iskrivljena slika

Profesor Hasan Zolić, inače bivši direktor Zavoda za statistiku BiH, te ugledni stručnjak u ovoj oblasti, kaže za “Avaz” da ovi iskrivljeni podaci u RS ne čude, jer je entitetski zavod, kako kaže, ciljano primjenjivao do kraja nerazrađeni kriterij mjesta rada i školovanja.

– Suprotno preporukama Ekspertnog tima EU u određivanju nerezidentnog stanovništva, uzeli su ovaj kriterij, ali su to tako napravili da Srbiju i Hrvatsku nisu smatrali kao inozemstvo!? Naime, one građane koji ili rade ili se školuju u Srbiji ili Hrvatskoj tretirali su kao stalno odnosno rezidentno stanovništvo, dok one građane koji studiraju, naprimjer, u Austriji, Njemačkoj ili drugim zemljama Evrope i svijeta tretiraju kao nerezidentne. Tako su umanjili broj Bošnjaka i Hrvata za koje je to slučaj – kaže profesor Zolić.
Eurostat prihvatio rezultate s državnog nivoa

Zolić potcrtava da je Eurostat prihvatio rezultate popisa stanovništva s državnog nivoa jer je urađen prema evropskim, pa i kriterijima UN-a.

– Kada je popis urađen, napravljeno je uzorkovanje, data je ocjena popisa putem uzorka, i na osnovu toga je došlo do zaključka da je popis valjan, pa je kao takav publiciran te dostavljen svim relevantnim faktorima. On, kao takav, sada služi kao osnova za daljnji rad statističkih institucija, kao i za obrasce koje BiH kao buduća članica EU treba implementirati. Međutim, i pored toga, RS, odnosno njihov zavod, i dalje insistira na njihovim kriterijima i traže da se isključe evropski kriteriji – upozorava Zolić.

Related posts