Vrijednost investicije oko 6 miliona KM: Uskoro rekonstrukcija terminalni naftnih derivata u Bihaću

Privredno društvo Operator – Terminali Federacije planira rekonstrukciju terminala naftnih derivata u Bihaću. Vrijednost investicije bi trebala biti do 6 miliona maraka, a time Bihać dobija novi/stari terminal kapaciteta 17.800 tona.

Jedan od 5 postojećih terminala kojima raspolaže Privredno društvo Operator – terminali Federacije je i onaj u Bihaću. Terminal nije u funkciji duži niz godina, a građen je prije skoro 40 godina, od 1975. do 1980. godine. U međuvremenu su instalacije i sistemi postali nefunkcionalni. Jedan od problema zašto ranije nije rađeno na rekonstrukciji je i onaj imovinsko pravnih odnosa koji je uspješno riješen. Slijedeći korak je izrada projektne dokumentacije za koju je raspisan tender što je izvršeno u januaru. Tender ostaje otvoren do sredine marta nakon čega slijedi revizija projektne dokumentacije, te bi se moglo krenuti u rekonstukciju. Ukupna vrijednost investicije bi trebala iznositi od 5 do 6 miliona maraka. U Terminalima Federacije smatraju da će sredstva uspjeti obezbijediti u toku godine, ističe direktor Džemal Bašić.

Potrebno je izvršiti rekonstrukciju i modernizaciju svih dijelova terminala do nivoa da zadovoljava važeće tehničke standarde i zakonske propise BiH. Bašić nam je objasnio da terminali paralelno rade i na rješavanju željezničkog kolosijeka do samog terminala.

Bihać će ovom rekonstrukcijom dobiti novi/stari terminal kapaciteta 17.800 tona različitih vrsta naftnih derivata.

rtvusk.ba

Related posts