Vlada USK će pomoći ratnim vojnim invalidima

Sa skoro 300 učenika, uz pomoć vakifa, ali i Vlade USK-a, cazinska medresa „Džemaludin Čaušević“ može poslužiti za primjer.

Prošle godine su tako, po prvi put ubirali su i plodove sa svoga zemljišta.

Pohvaliti se mogu i moderno opremljenim laboratorijama biologije, fizike i hemije. Kvalitetom znanja, već dokazana obrazovna institucija, u narednom periodu želi ići dalje u razvoju, kaže direktor Salih Dervić.

Na radnom sastanku sa prvim čovjekom kantona Huseinom Rošićem, najviše pažnje je posvećeno je pitanju otvaranja novog medicinskog smjera u okviru Medrese.

Posjeta Cazinu nastavljena je razgovorom premijera i resornih ministara s predstavnicima ratnih vojnih invalida ove općine. Od mnogobrojnih, akcentirani su tek problemi primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca, odnosno izvođenje iz prava skoro polovine ove populacije. Ipak, uloženim naporima resornog ministarstva, u prethodnoj godini u pravo je vraćeno više od 100 RVI.

Problemi se mahom odnose i na zdravstvenu zaštitu, u prvom redu otežanu nabavku ortopedskih pomagala, teško dostupno banjsko liječenje, te esencijalnu listu lijekova. Pozitivno je što bi ove godine određene kategorije ove populacije trebale biti oslobođenje plaćanja premije zdravstvenog osiguranja.

Čelni ljudi Vlade USK, istakli su kako u potpunosti stoje na raspolaganju ratnim vojnim invalidima te će , kako navode, u narednom periodu pokušati zajedno riješiti probleme sa kojima se susreću. – piše rtvusk.

Related posts