Vlada FBiH / Da li će biti smanjene marže na hljeb, brašno i mlijeko?

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Informaciju o mjerama neposredne kontrole cijena iz nadležnosti kantona u Federaciji BiH. Vlada je preporučila nadležnim kantonalnim organima da, u roku od 15 dana, donesu odluke o visini maksimalnih marži u trgovini za sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna žitarica, te pasterizirano, homogenizirano i sterilno mlijeko. Za ove proizvode preporučeno je određivanje maksimalne veleprodajne marže do osam posto na nabavnu cijenu i maksimalne maloprodajne marže do deset posto na nabavnu cijenu. Nadležni kantonalni…

Read More