Proglašena epizoda 'Pripravnost' u svim zonama u KS

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka proglasilo je epizodu “Pripravnost”, zbog povećanja koncentracija zagađujućih materija u zraku. Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo, tokom predhodnog dana, na automatskim stanicama Otoka, Ilidža, Ilijaš zabilježena su prekoračenja granične vrijednosti za koncentracije čvrstih čestica u zraku – PM10 od 50µg/m3, kao i prekoračenja graničnih vrijednosti za sumpor dioksid od 125 µg/m3 na području Ilidže i Otoke. Analizom stanja kvaliteta zraka i meteoroloških prilika, Stručno tijelo je konstatovalo da je uzrok…

Read More