Set zakona o akcizama nije isti na jezicima u BiH

U setu zakona o akcizama koji je nakon višemjesečne trakavice usvojen na Parlamentu Bosne i Hercegovine nalaze se i Zakon o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun u raspodjeli prihoda.

U zabilješki od 18. decembra, šefica Odjela za izradu i objavljivanje pravnih akata Parlamenta BiH Mira Šrkba – Tomić navodi da su prilikom izrade konačnog teksta Zakona o izmjeni Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, zaposleni u Ovom Odjelu primijetili da u prijedlogu Zakona na srpskom jeziku u članu 1. kojim se mijenja član 21. stav 3 nedostaju riječi “na posebnom podračunu” koje imaju na bosanskom i hrvatskom jeziku.

“U toku iščitivanja Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstven račun i raspodjeli prihoda zaposleni su primijetili da u prijedlogu Zakona na bosanskom i hrvatskom jeziku nedostaju riječi ‘na posebne podračune otvorene u Centralnoj banci BiH’ koje imaju u prijedlogu zakona na srpskom jeziku”, stoji u zabilješci.

Kako je navedeno u zabilješci, u članu 9. stav 2. posljednja rečenica na bosanskom i hrvatskom jeziku glasi: “Rezerva se računa kao suma povrata za sljedeći dan” i na srpskom jeziku: “Rezerva se računa kao suma povrata za sljedeći radni dan”.

“Da postoje razlike u jezičkim varijantama naprijed navedenih Zakona upoznala sam sekretara Predstavničkog doma Marina Vukoja 12. decembra 2017. godine, a sekretara Doma naroda Bojana Ninkovića 18. decembra 2017. godine. Nakon toga sekretari su mi rekli da se Zakoni pripreme i pošalju na objavu identični kakvi su došli od strane predlagača”, stoji u zabilješci koju potpisuje šefica Odjela za izradu i objavljivanje pravnih akata Parlamenta BiH Mira Šrkba – Tomić.

O cijeloj situaciji oglasila se i SDS-ova zastupnica u Parlamentu BIH Aleksandra Pandurević.

“Cirkus se nastavlja. Akcizna koalicija usvojila dva različita teksta zakona na tri jezika. Koji će sprovoditi?”, pita se Pandurević.

/N1

Related posts