Sastanak sa komesarima Zajedničke komisije Inicijative za lokalne vlasti

Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić održao je danas, u Bihaću radni sastanak sa komesarima zajedničke komisije Inicijative za lokalne vlasti.

Inicijativa za lokalne vlasti jeste zajednička inicijativa Ureda specijalnog predstavnika EU-a u BiH, zajedno sa partnerima, USAID-om i Ambasadom Švicarske. Komesari Zajedničke komisije: Károly (Charles) Jókay, Regula Bäbler, Giorgio Brosio i Mladen Milanović predstavili su projekat i razgovarali o načinu na koji je organizirana kantonalna vlast i odnosima sa višim i nižim razinama vlasti sa premijerom Kantona, njegovim savjetnikom Jasminom Musićem i kantonalnim ministrima zdravstva, privrede i finansija: Hazimom Kapićem, Samirom Sedićem i Zlatkom Šepić.

Inicijativa za lokalne vlasti namjerava pomoći entitetima i lokalnim vlastima u cijeloj BiH da identificiraju sistemske probleme u načinu na koji su organizirane i finansirane te probleme koji podrivaju njihovu sposobnost da građanima pruže adekvatne usluge. Stoga je cilj ovog radnog susreta bio da čuju mišljenje predstavnika kantonalne vlasti o glavnim problemima sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu u pružanju usluga kako bi skupa istražimo moguća rješenja. Inicijativa će se usmjeriti na probleme u područjima zdravstva, javnog reda i sigurnosti, općinskih/opštinskih službi i lokalnog ekonomskog razvoja.

Inicijativa nudi priliku lokalnim vlastima i zainteresiranim akterima da se uključe u važnu diskusiju o vlastitoj budućnosti. Također bi mogla doprinijeti reformama koje planiraju vlasti u BiH, rečeno je na ovom sastanku.

Related posts