Sa Njemačkom omogućena zamjena bh. vozačkih dozvola za 3 kategorije

Krajem prošle godine u medijima se pojavila informacija da je između BiH i Njemačke postignut dogovor o međusobnom priznavanju svih kategorija vozačkih dozvola, osim za traktore i poljoprivredne mašine.

Međutim, iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH otkrili su nam da je sa Njemačkom omogućena zamjena tri kategorije vozačkih dozvola.

“U Saveznoj Republici Njemačkoj omogućena je zamjena bh. vozačkih dozvola kategorije “A” i “B” i potkategorije “A1”, bez obaveze polaganja teoretskog i praktičnog dijela ispita. Dok priznavanje i zamjena ostalih kategorija i potkategorija nisu predviđeni Zajedničkom izjavom”, kažu u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

Bosna i Hercegovine vodi aktivnosti na zaključivanju Sporazuma o priznavanju i zamjeni bh. vozačkih dozvola sa drugim državama Evropske unije, i to sa Italijom i Španijom, a pokrenute su i inicijative za zaključivanje predmetnog sporazuma sa Švedskom i Slovenijom.

Related posts