Radni sastanak u MUP-u KS: Policija iz Unsko-sanskog kantona “prepisuje” zakon od sarajevskih kolega

U prostorijama MUP-a Kantona Sarajevo danas je održan radno-konsultativni sastanak ministra Vedrana Mulabdića i policijskog komesara Mevludina Halilovića sa predstavnicima OHR-a, Ureda specijalnog predstavnika EU-a, te delegacijom MUP-a Unsko-sanskog kantona na čelu sa ministrom Anelom Ramićem.

Na sastanku su razgovarali o implementaciji Zakona o unutrašnjim poslovima, koji se u Kantonu Sarajevo počeo se primjenjivati u januaru 2016. godine.

– Akcent je bio na budžetskoj samostalnosti Uprave policije koju taj zakon propisuje i shodno tome je održan sastanak sa našim kolegama iz USK, koji trebaju da krenu sa implementacijom zakona – kazao je Mulabdić, te dodao da policija sada ima svoj budžet, kojim samostalno upravlja u smislu nabavke opreme, raspisivanja tendera, nabavki materijalno-tehničkih sredstava za svoje potrebe i slično.

Mulabdić je dodao da je to jedna od intencija da policija KS bude operativno samostalna i bez miješanja politike. Budžet, prema njegovim riječima, za 2017. godinu iznosi oko 60 miliona maraka, te je u toku i priprema budžeta za sljedeću godinu.

Ministar je naglasio da je novim zakonom samo “podebljana” operativna samostalnost u radu policije.

– To, laički govoreći, znači da politika nema upliva u rad policije – kazao je Mulabdić.

Ramić je izjavio kako je radni sastanak održan na njegovu inicijativu, s obzirom na to da je KS prvi kanton koji je implementirao Zakon o unutrašnjim poslovima, te da oni žele slijediti taj pozitivan primjer i upoznati se sa tim na koji način je to urađeno.

– Mi smo već poduzeli neke korake i došli do određenih zaključaka koji će nam biti od koristi pri donošenju budžeta za 2018. godinu. Ova pozitivna praksa MUP-a KS i problemi sa kojima su se susretali tokom implementacije samog zakona dobro će nam doći da taj posao završimo što prije – kazao je Ramić i dodao da će odvajanjem budžeta za 2018. godinu policija prvi put biti samostalna u USK.

Halilović je kazao je da finansijka samostalnost znači to da Uprava policije ima svoj budžet, da sredstvima predviđenim budžetom raspolaže komesar, te da nabavke vrši Uprava policije i da se na neki način smanjuje bilo kakav neprimjeren utjecaj politike, pa makar i kroz finansijska sredstva.

– Izdvojena su sredstva za nova upošljavanja i ovih dana raspisujemo javni poziv za prijem 120 kadeta u činu policajca. Predviđamo da u 2018. godini zaposlimo novi broj policijskih službenika, gdje ćemo najvjerovatnije imati i razumjevanje Vlade. Kada su u pitanju nabavke materijalno-tehničkih sredstava, već smo u ovoj godini, kao Uprava policije, samostalno raspisali tendere za nabavku motornih vozila, određene opreme za Jedinicu za podršku, opreme za kriminalističku tehniku i forenziku, nabavku određene kompjuterske opreme i drugih sredstava neophodnih za rad Uprave policije. To je jedan od načina poboljšanja uslova za rad policijskih službenika – objasnio je Halilović.

Related posts