Prezentiran projekt „Baza podataka Crvenog križa Grada Bihaća“

Aktivisti Gradske organizacije Crvenog križa Bihać predstavili su danas bihaćkom gradonačelniku Šuhretu Fazliću projekt pod nazivom „Baza podataka Crvenog križa grada Bihaća“.

Kako je istaknuto, cilj projekta jeste podizanje nivoa osposobljenosti gradskog Crvenog križa Bihać za adekvatno djelovanje u slučajevima opće ugroženosti građana i imovine u punoj suradnji sa građanima lokalne zajednice.

Prema riječima Selama Midžića, sekretara CK Bihać, projekat izrade baze podataka počeo je 2014. godine i uključuje materijalno i tehničko opremanje službe gradskog Crvenog križa Bihać za vođenje evidencije svih djelatnosti sa kojima rade.

„Ova baza podataka na jednom mjestu i online omogućuje nadležnim službama i Gradu Bihaću da u svakom trenutku imaju uvid o broju darivalaca krvi i krvnih grupa koje su neophodne za darivanje, broju i dostupnosti volontera, socijalnoj karti sa preko 500 porodica koje su socijalno ugrožene i aktivnostima koje su propisane u slučaju vanrednih situacija i elementarnih nepogoda. Ova baza se sada nadopunjuje i ažurira i smatram da smo napravili bazu koja uistinu daje istinitu i realnu sliku o svim aspektima djelovanja koja se tiču i rada Crvenog križa Grada Bihaća“- kazao je Amir Draganović, ispred CK Bihać.

Zahvalivši se volonterima i aktivistima Crvenog križa Grada Bihaća da predanom radu i uspješno okončanom projektu, bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić istakao je da će predstavljena baza biti dobar izvor informacija i za Gradsku upravu Bihaća, posebno u segmentu pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Related posts