Porezni obveznici u FBiH ove godine uplatili blizu tri milijarde maraka

Porezni obveznici Federacije BiH, u periodu januar – juli 2018. godine, uplatili su 2.996.405.672 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada.

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juli 2018. godine uplatili 2.996.405.672 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 203.922.049 KM više u odnosu na januar – juli 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,30%.

Uplate javnih prihoda, po kantonima, u periodu januar – juli 2018. godine, u odnosu na januar – juli 2017. godine prikazujemo u sljedećoj tabeli:

U periodu januar –juli 2018. godine, u odnosu na januar – juli 2017. godine ukupna naplata direktnih poreza veća je za 71.045.361 KM, ili iskazano u procentu za 7,31%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

poreza na dobit u iznosu od 257.035.215 KM, što je više za 11,60 % ili 26.726.939 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 10,86 % ili za 20.051.519 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,61 % ili za 6.675.420 KM;
porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 102.810.774 KM, što je više za 1,84 % ili za 1.859.361 KM;
ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 723.228 KM, što je za 16,07% ili za 138.427 KM manje;
porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 256.745.206 KM, što je povećanje za 11,39% ili za 26.249.281 KM;
naknade i takse naplaćene su u iznosu od 242.558.339 KM, što je više za 0,46 % ili za 1.107.371 KM.
U periodu januar – juli 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 1.949.595.135 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 133.195.346 KM ili iskazano u procentu za 7,33%, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

Naplaćeni doprinosi iznose:

doprinosi za PIO/MIO 1.081.289.261 KM;
doprinosi za zdravstveno osiguranje 778.106.276 KM;
doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 90.199.598 KM.

Related posts