Održan radni kolegij o sigurnosnoj situaciji na USK

U prostorijama MUP USK-a, policijski komesar glavni inspektor Mujo Koričić , dana 17.01.2018.godine u 07.00.sati, održao je prošireni radni kolegiji sa najbližim saradnicima, načelnicima Policijskih uprava i komandirima Policijskih stanica koje su u sastavu Uprave policije MUP USK-a.

Na sastanku je izvršena analiza rada Uprave policije u protekloj 2017.godini te je razgovarano i o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji na području Unsko-sanskog kantona kao i aktivnostima i projektima koji se planiraju u 2018.godini s ciljem unapređenja stanja sigurnosti.

Načelnici Policijskih uprava, detaljno su prezentirali stanje sigurnosti po svim segmentima kao i sve aktivnosti koje su poduzimane u izvještajnom periodu , na području koje pokriva određena Policijska uprava.

Policijski komesar je istakao, da je zadovoljan dosadašnjim postignutim rezultatima ali isto tako da prezentirani podaci mogu i moraju biti bolji, te naložio konkretno koje mjere i radnje će se poduzimati u narednom periodu a koje su rezultat analiza i praćenja stanja, s ciljem postizanja još boljih rezultata.

Konstatirao je, da u proteklom periodu nisu zabilježeni veći sigurnosni problemi na području Unsko-sanskog kantona te da je stvaranju povoljne sigurnosne situacije, uz redovne mjere koje kontinuirano poduzimaju policijski službenici, doprinjelo i postupanje po planiranim aktivnostima i akcijama koje su rezultat izvršenih procjena i reagovanja na uočene pojave i dešavanja na terenu.

Na kraju sastanka, policijski komesar skrenuo je pažnju svim Načelnicima PU i Komandirima PS na profesionalnom izvršavanju policijskih poslova, na ponašanje policijskih službenika, na striktno poštivanje i primjenu zakona kao i odrednica da se primjena prava ne može zasnivati na diskriminatornom ili samovoljnom ponašanju pripadnika policije, a svi oni koji se ne budu ponašali u skladu sa ovim načelima bit će rigorozno sankcionisani.

Related posts