Ljetno računanje vremena, evo kada pomjeramo sat

U nedjelju 25. marta u dva sata ujutro završava zimsko računanje vremena te pomicanjem sata unaprijed započinje ljetno računanje vremena.

Kod ljetnog računanja vremena, sat se pomiče unaprijed i to za jedan sat, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 računa kao 3.

Ljetno računanje vremena uvelo se kako bi dani tokom ljeta, iako to obuhvaća i dio proljeća te jeseni, duže trajali. Do pomicanja sata i uvođenja ljetnog računanja vremena došlo je zbog potrebe da se smanji trošak električne energije. Kako dan traje duže, imamo više prirodne svjetlosti i trošimo manje energije.

Related posts